Nỗi sợ chỉ là hạt giống trong tâm thức

Quan sát vạn vật ta sẽ nhận thấy rằng không có sinh vật gì mà không ăn lại lớn lên được. Hạt giống sợ hãi trong ta cũng vậy, nó như một sinh vật. Ta không tưới tẩm cho nó nữa ta không cho nó ăn nữa thì một lúc nào đó nó sẽ tự diệt.

Sự sợ hãi cũng giống như những năng lượng cảm xúc khác như lo lắng, bình an, yêu thương, giận dữ… đều là những hạt giống trong tâm thức của mỗi chúng ta.

Chính vì sợ hãi cũng là hạt giống trong tâm cho nên nếu ta tiếp tục nuôi dưỡng hạt giống sợ hãi thì hạt giống ấy sẽ phát triển lớn mạnh. Hàng ngày chúng ta có đang tưới tẩm cho hạt giống sợ hãi không?

Bản chất của nỗi sợ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nếu ta nghe và xem những câu chuyện, những bộ phim hay trò chơi điện tử mà có chứa năng lượng của sự sợ hãi thì ta biết rằng ta đang tưới tẩm cho hạt giống sợ trong ta.

Vì thế ta cần phải cẩn trọng những gì ta tiếp nhận qua mắt và tai. Ta phải biết chọn lọc thông tin để không tưới tẩm hạt giống sợ hãi.

Ngoài ra môi trường mà ta đang sinh sống cũng có tác động lên sự sợ hãi trong ta rất nhiều. Nếu ta đang ở môi trường nào mà ta thấy rằng mỗi ngày ta đang bị tưới những hạt giống sợ hãi thì ta cũng cần phải ra quyết định thay đổi môi trường.

Quan sát vạn vật ta sẽ nhận thấy rằng không có sinh vật gì mà không ăn lại lớn lên được. Hạt giống sợ hãi trong ta cũng vậy, nó như một sinh vật. Ta không tưới tẩm cho nó nữa ta không cho nó ăn nữa thì một lúc nào đó nó sẽ tự diệt.

Pháp Nhật