Nỗi sợ do tưởng tượng

Thưa Thầy sợ do ảo tưởng tâm lí là gì ạ? Có phải đó là nỗi sợ do tưởng tượng không?

Câu hỏi:

Dạ con kính lễ Thầy.
Hôm qua có một bạn thưa chuyện gặp nguy hiểm đến tính mạng và bạn ấy sợ quá. Thầy dạy sợ như vậy do bản năng sinh tồn, nó không sai. Chỉ có nỗi sợ do ảo tưởng tâm lí gây ra là bất thiện và gây nghiệp thôi.
Thí dụ sợ bệnh tật, sợ chết dù chưa ốm đau gì, sợ mất tình, mất tiền, mất người thân… dù chưa mất? Nếu đúng thế thì làm sao cho hết sợ ạ? Vì con thấy phàm phu chúng con ai cũng có những nỗi sợ như thế cả ạ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Trải nghiệm, chiêm nghiệm đời sống thực tế để rõ biết sự thật. Khi rõ biết sự thật thì không còn ảo tưởng về sự thật đó. Không còn ảo tưởng cũng sẽ không còn nỗi sợ ảo.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh