Oan hồn rắn báo thù sau 50 năm

Biết chuyện này rồi, tôi sợ đến nổi gai ốc, toát mồ hôi lạnh. Vì hồi nhỏ tôi cùng chúng bạn có đập chết một con rắn rồi đem đi thiêu. Tối hôm đó khi tôi ngủ còn mơ thấy một ổ đầy rắn, sợ đến muốn xỉu.

 

Câu chuyện sau do Phó chủ nhiệm của tôi (cư sĩ Liên Hoa Diệu Âm) tự thuật câu chuyện đã xảy ra cho cha ông.

Ông kể cha mình năm 70 tuổi bị bệnh nghẽn mạch máu não, qua trị liệu mới thấy hồi phục. Sau đó chị ông rước cha về nhà chăm sóc, thì đột nhiên bệnh lại tái phát. Dùng thuốc chi cũng không hiệu quả. Bệnh ngày càng nặng, thân nhân thấy có điểm quái lạ, bèn đi hỏi một vị đã khai mở thiên nhãn và được biết là có một con rắn tìm cha họ để báo thù. Vì xưa kia cha họ cùng một người khác cùng giết con rắn này, con rắn đã báo thù người kia rồi, giờ thì đến lượt cha họ. Sau này nhờ vị đó hòa giải, con rắn mới chịu đi. Bệnh cha ông Phó chủ nhiệm mới hồi phục.

Thú vui câu cá và quả báo ở phía sau

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi cha lành bệnh rồi, thân nhân mới tra hỏi việc này, thấy ông ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nhớ ra, bèn kể:

Năm 17 tuổi ông cùng người bạn trong làng cùng đập và giết một con rắn. Người kia đã chết mấy năm trước rồi. Ông không ngờ mình chỉ giết một con rắn thôi, lại bị hậu quả nghiêm trọng như vậy, vì chuyện xảy ra đã lâu lắm, tính đến giờ có hơn 50 năm rồi. Ai mà biết là con rắn này vẫn một bề truy đuổi ông, đủ thấy tâm hận thù của nó rất mãnh liệt.

Nhưng chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí con rắn thì sẽ hiểu: Hơn 50 năm nay, nó mang thân vong linh, nếm trải nhiều thống khổ mà không thể siêu thoát. Nếu đổi lại là chúng ta, ta sẽ làm thế nào? Tất nhiên là thù hận phải ôm sâu.

Biết chuyện này rồi, tôi sợ đến nổi gai ốc, toát mồ hôi lạnh. Vì hồi nhỏ tôi cùng chúng bạn có đập chết một con rắn rồi đem đi thiêu. Tối hôm đó khi tôi ngủ còn mơ thấy một ổ đầy rắn, sợ đến muốn xỉu.

Sau đó, tôi còn đập chết một con rắn nữa, giết một con thì phải thường một mạng, mà tôi giết khá nhiều lần.

Bây giờ tôi đã hiểu ra, cảm thấy có hai điều cần làm ngay:

1. Phải phóng sinh thật nhiều để chuộc lỗi và tụng kinh cầu cho những chúng sinh bị tôi giết.

2. Phải nỗ lực tu hành cho đạt đạo rồi sau hoàn phục ta bà cứu độ các oan thân trái chủ, giúp họ giải thoát an vui.

Việt dịch: Ni Sư Hạnh Đoan