Phải làm sao khi ăn chay trường nhưng vẫn nấu đồ ăn mặn cho gia đình?

Hỏi: Do một cơ duyên, đệ tử đã thôi ăn mặn, ăn chay trường, nhưng tội chướng sâu nặng, chính mình ăn chay, người nhà ăn mặn. Hằng ngày vẫn phải y như cũ, xắt thịt, nấu đồ mặn, mùi vị của ngũ tân rất khó chịu. Ăn chay trường trong hoàn cảnh ấy, tôi phải quán cảm như thế nào?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hỏi:

Vào tháng Chạp năm ngoái, do một cơ duyên, đệ tử đã thôi ăn mặn, ăn chay trường, nhưng tội chướng sâu nặng, chính mình ăn chay, người nhà ăn mặn. Hằng ngày vẫn phải y như cũ, xắt thịt, nấu đồ mặn, mùi vị của ngũ tân rất khó chịu. Đã thế, tôi lại suy nghĩ, chính mình là người đã ăn chay, nấu đồ mặn cho người khác ăn, rất chẳng đúng! Ăn chay trường trong hoàn cảnh ấy, quán cảm như thế nào thì mới yên? Xin hãy dùng lời lẽ thân thiết dạy cho!

Đáp:

Dứt mặn, ăn chay, chẳng phải là người thiện căn sâu dầy, sẽ chẳng thể làm được! Bạn có thể làm như vậy, phước lẫn thiện đều to! Do cơ duyên của người nhà chưa đến, chẳng thể cùng ăn chay.

Nếu chính mình có thể làm chủ, chỉ có thể thay họ xắt, nấu ba loại tam tịnh nhục, chẳng cần biết họ có thọ giới hay không. Chớ nên đích thân ra tay sát sanh! Khi xắt, nấu, hãy tụng chú Vãng Sanh cho chúng, hoặc niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, tâm giữ ý niệm siêu độ, tức là “khéo sắp đặt trần lao để làm Phật sự” chính là nói đến chuyện này!

 Ăn chay niệm Phật tránh được ác nghiệp

Cư sĩ Lý Bỉnh Nam