Phải làm sao khi tâm con không còn hoan hỷ với cách thờ tượng Phật ở chùa?

Hỏi: Con nghe Pháp Thầy dạy thì không nên phân biệt vì Đại hay Tiểu Thừa hay Nguyên Thuỷ nếu đúng chánh pháp đúng sự thật là được. Nhưng thật sự tâm con rất khó mở lòng, tăng trưởng lòng tin khi vào những chùa như vậy.

Hỏi: 

Con kính nhờ Sư chỉ bày con phải hành xử như thế nào với tình huống của con:

Nhà con có truyền thống thờ Quan Âm Bồ Tát, con đã ra ở riêng và trước giờ vẫn thờ. Con cũng có đến chùa đi lễ mỗi dịp lễ Tết hay mỗi khi khởi tâm cúng dường Tam Bảo. Nhưng thật sự gần đây khi có dịp vào chùa, thấy tượng Phật Di Lặc, bụng bự mặt to như ông thần tài, con thấy đó là sự xúc phạm Ngài, vì đơn giản con nghĩ một vị Phật không thể có hình thể như vậy được.

Hơn nữa con được biết Phật Di Lặc hiện giờ đang “lang thang dạo chơi” để cứu độ chúng sinh. Lại nữa, con vào chùa chỉ với tâm tìm đến lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy mà có chùa lại không có tượng Phật luôn, họ chỉ thờ Phật Di Đà và các vị Bồ Tát, làm tâm con không còn hoan hỷ, tín ngưỡng nữa.

Con nghe Pháp Thầy dạy thì không cần phân biệt vì Đại hay Tiểu Thừa hay Nguyên Thuỷ nếu đúng chánh pháp đúng sự thật là được. Nhưng thật sự tâm con rất khó mở lòng, tăng trưởng lòng tin khi vào những chùa như vậy. Mà nhu cầu đến lễ lạy, tịnh tâm của con cũng có, tất nhiên nơi con sống không có chùa Nam tông, Nguyên Thuỷ. Con không biết phải như thế nào mong Thầy chỉ dạy.

Con thành kính tri ân Thầy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Thường hành động, nói năng suy nghĩ sáng suốt là thờ Phật. Thường hành động, nói năng, suy nghĩ định tĩnh là thờ Pháp. Thường hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành là thờ Tăng. Còn ai thích thờ tượng nào là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người, không nên phán xét.

HT. Viên Minh