Phân biệt giữ giới và chấp giới

Dạ thưa Thầy cho con được biết, con đang giữ giới hay là con đang chấp giới ạ?

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Dạ con xin kính chào Thầy! Dạ con hôm nay giữ giới không uống rượu cũng đã được hơn 1 năm. Con cảm thấy giữ giới cuộc sống tốt hơn, nhưng bạn bè và gia đình con thì càng ngày càng xa lánh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Nếu con thấy không uống rượu là tốt – tránh được tai hại cho mình và người – thì dù chấp giới cũng vẫn tốt hơn chìm trong nghiện ngập để rồi rước lấy hậu quả khó lường!

Nếu con thấy uống rượu vui lòng bạn bè, gia đình có thói quen “dô…dô…” vui vẻ, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội thì cứ “dô…dô…” đâu ai bắt buộc con!

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh