Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Thích Trí Quảng: Phát triển mạnh mà kỷ cương kém thì nguy hiểm vô cùng

Ngay sau khi được suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 29-11, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng nói trí tuệ và kỷ cương quan trọng nhất. Nếu phát triển mạnh mà kỷ cương kém thì nguy hiểm vô cùng.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Thích Trí Quảng: Phát triển mạnh mà kỷ cương kém thì nguy hiểm vô cùng - Ảnh 1.

Nghi thức suy tôn Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Ảnh: QUẢNG TÂM

Ngày 29-11, phiên bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội đã cử hành lễ suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam – lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật theo quy định của Hiến chương giáo hội.

Trước đó, tháng 7-2015, ông được giáo hội suy tôn lên ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017), ông được suy tôn ngôi vị Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tháng 7-2020, Đức đệ tam Pháp chủ phê chuẩn giáo chỉ ông thành lập Hội đồng Giám luật, đồng thời cử ông đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày 1-12-2021, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh họp phiên đặc biệt, đồng thanh suy cử Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm ngôi vị Quyền Pháp chủ. Hội nghị kỳ 6 – khóa VIII (31-12-2021) đã nhất tâm suy tôn ông lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sáng 29-11, ngay sau khi được suy cử, tân Đệ tứ Pháp chủ Thích Trí Quảng đã ban đạo từ. Trong đó, ông nhắc lại những băn khoăn của Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ trước những vấn đề của giáo hội thời kỳ mới như một cách tự nhắc sẽ tiếp nối những điều Đệ tam Pháp chủ đã trăn trở và ký thác cho ông.

“Đến Đại hội lần thứ VIII, đức Đệ tam Pháp chủ nhìn thấy sở học của Tăng già có nhưng đạo hạnh có phần khiếm khuyết, nặng phần lý luận, tranh chấp, hơn thua, cho nên Ngài rất lo. Ngài gọi tôi tới ký thác: Tôi đã lớn tuổi, muốn làm nhiều việc nhưng không thể làm được. Mong các hòa thượng cùng chư tôn đức trong Hội đồng Chứng minh cố gắng xây dựng Hội đồng Giám luật để chấn chỉnh đạo phong của tăng, ni. Nếu đạo phong, cốt cách mà khiếm khuyết thì làm tổn thương cho giáo hội cũng không ít”, Đệ tứ Pháp chủ nói.

Nhắc lại tâm huyết của Đệ tam Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đánh giá cao đại hội lần này đặt lên trí tuệ và kỷ cương:

“Có trí tuệ mới có kỷ cương. Có trí tuệ chúng ta mới thấy cái gì đáng làm, đáng nói để tạo sự đoàn kết trong giáo hội. Từ đó, xây dựng một cương lĩnh lãnh đạo từ trên xuống dưới. Mọi người chẳng những ở bên ngoài mà ở trong lòng cũng hòa hợp trong giáo pháp của đức Phật.

Cho nên, trí tuệ và kỷ cương quan trọng nhất, có hai thứ đó thì chúng ta mới phát triển bền vững được. Phát triển mạnh mà kỷ cương kém thì đó là điều nguy hiểm vô cùng.

Cho nên tôi kỳ vọng tăng, ni và phật tử trong đại hội này, mỗi người chúng ta cảm thấy trách nhiệm của mình, những việc đã làm tốt, sống tốt thì tiếp tục phát triển; những điều chưa tốt thì khắc phục, sửa chữa… để trở thành những nhân tố tốt trong giáo hội, trong xã hội”.

Ngoài ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX cũng đã cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư. Theo đó, 268 hòa thượng, 1.102 thượng tọa, 392 ni trưởng, 1.571 ni sư đã được tấn phong tại đại hội.

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa IX họp phiên thứ nhất cũng tiến hành suy cử các chức danh lãnh đạo và Ban thường trực của hội đồng.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Thích Trí Quảng: Phát triển mạnh mà kỷ cương kém thì nguy hiểm vô cùng - Ảnh 3.

Tóm tắt quá trình tu tập của Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Ảnh: Báo Giác Ngộ

THIÊN ĐIỂU ( Báo Tuổi Trẻ)