Phật có thể thành thần không?

Sau khi qua đời, con người đạt được thành quả từ đạo Phật sẽ thành Phật hay trở thành những vị thần là việc có thể không biết được, bởi đó chính là niềm tin mà niềm tin có thể mù quáng, nhưng, nó giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì đã là điều cần thiết.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Những gì không biết thì không thể cho là không có. Không thể nhận thấy được, không hoàn toàn có nghĩa là không tồn tại. Có thể, việc ta cho rằng là “có, hay không” cần phải gắn với việc kháng lại sự tha hóa và bần cùng bên trong hiện thực.

Phật được tin rằng đó là những người đã vào Niết Bàn, chỉ còn để lại những tư tưởng sáng suốt cho những người còn ở lại một thế giới không bất diệt, để góp phần xây dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn theo con đường riêng của Phật. Còn về những vị thần, họ là những tinh thần có được sức mạnh (được ban cho sức mạnh, từ một tinh thần vô hạn, bất diệt) để tồn tại theo cách khác đi những người còn đang sống (và thậm chí vượt khỏi thế giới của người còn đang sống, có thể nói đó là việc chạm đến đường chân trời đã mất, mà nói đúng hơn, đó là trở về với vùng đất bất diệt).

Niết Bàn là cụm từ dùng để chỉ sự nhập diệt, điểm cuối cho kết quả của việc đã phải tiến vào và đi qua sự hoại diệt. Mở rộng hơn nữa ý nghĩa của nó, đó là tên gọi chung cho thế giới sau khi đã hoại diệt mà đi vào cõi hư vô, cũng tức là một phần nào đó nó đã trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Vạn vật sinh ra không đường nào không mòn. Hoại diệt vốn đã luôn có ngay từ ở hiện tại. Không gì còn tồn tại hoàn toàn như trước đó. Nó luôn có sự thay đổi và khác đi dù có chút ít. Nhưng, khác đi theo con đường nào?

Theo con đường giữ lại những gì có thể hay níu kéo lại mà ngày càng hoại diệt? Hiện thực được mở ra từ sự vận động trước đó của nó. Dù có hay không việc trở về với cái gốc của hiện thực, thì đều phải đi từ sự hoại diệt của cái hiện tại. Không chỉ có thời gian tước đoạt đi điều kiện sống. Cuộc sống là sự tranh đoạt.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Tự Quyết Thắng; Địa chỉ: 3373, đường Hùng Vương, khu vực 3, phường Hiệp Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang.