Phật Đản đến rồi

 

Rằm tháng Tư đến rồi (PL. 2568 – DL. 2024), như nhắc nhở chúng con ghi nhớ, tưởng niệm Đức Phật Đản sanh, mỗi độ như thế lòng chúng con hân hoan trẩy hội, tâm trạng mỗi người mang một niềm vui khác nhau nhưng tất cả đều hòa quyện vào niềm hạnh phúc không thể nào quên để ngược dòng lịch sử, ôn lại những hình ảnh tái hiện cảnh vào ngày mười lăm tháng tư (544 năm trước Tây lịch) khắp nơi trong thành Ca-Tỳ-La-Vệ đều vui vẻ, trong khí hậu mát mẻ, cây cỏ đơm hoa kết trái, chim hót múa ca, hào quang chiếu sáng mười phương đón chào Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, một bậc đại giác ngộ đản sanh là Thái tử “Tất-Đạt-Đa” con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma-da.

Một chúng sanh duy nhất,

Một nhân vật phi thường,

Vì hạnh phúc nhân loại,

Mà xuất hiện thế gian.

                          (Kệ Trích Lục – Đệ Nhất Ni trưởng)

Nhân chào mừng ngày Đức Phật Đản sanh, với hương hoa thành kính cúng dường, cờ phướn trang nghiêm, tiếng kinh câu kệ đồng vang lên, chúng con với tấm lòng tri ơn báo ơn không phải chỉ để tạ ơn Ngài, để tỏ bày tôn kính Ngài mà phải phụng hành, thực hành, ghi nhớ lời Ngài dạy xuyên suốt không mảy may, lơ đễnh ở mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống.

Nhân ngày Khánh Đản lễ chung,

Cùng trong Phật tử, cùng đồng pháp môn.

Hiệp vầy dưới bóng từ tôn,

Một lòng thành kính ghi ơn cao dày!

(Thơ kệ Phật Đản – Đệ Nhất Ni trưởng)

Thật sự vĩ đại thay! Ngài thị hiện ở thế gian này bằng những trải nghiệm tự thân tu tập thực tiễn, lấy trí tuệ làm đầu, với ý chí mạnh mẽ vượt thoát ra khỏi ngũ dục của thế gian, khai phá mở ra một con đường sáng đánh dấu một cột mốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng để nói lên và chứng minh cho chúng con biết rằng, chỉ con đường chân chánh “Bát Chánh Đạo” sẽ hướng dẫn chúng con thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, con đường ấy có khả năng giải quyết mọi sự rối ren trong cuộc đời, giúp chúng con được giải thoát hoàn toàn, hướng đến sự thánh thiện của lòng từ, bi, hỷ, xả, bình đẳng, vị tha.

Đạo từ quý báu cao siêu,

Giúp đời kể biết bao nhiêu cho cùng!

(Thơ kệ Phật Đản – Đệ Nhất Ni trưởng)

Giáo pháp của Ngài như món ăn tinh thần, với đầy đủ thực dưỡng bổ ích, chỉ có áp dụng giáo pháp ấy vào cuộc sống hàng ngày mới thấy rõ giá trị chân thật của nó, đến để mà thấy được những giá trị đích thực an lạc thiết thực ngay trong hiện tại, không những áp dụng ngay trong đời này mà còn hữu dụng ngay trong bất kỳ thời đại nào.

Bên cạnh đó, giáo pháp của Ngài còn là một chân lý cao siêu vi diệu chỉ những ai thấu hiểu, thông đạt, chuyển hóa, lãnh hội, tu tập, gần gũi các bậc đạo sư, dấn thân phụng sự đi ngược lại dòng thế tục vô thường – khổ – vô ngã mới trải nghiệm được sự nhiệm màu của chân lý này. Ngoài ra giáo pháp của Ngài còn có năng lực trợ giúp cho con người chuyển hóa được thân tâm, trau dồi Giới-Định-Tuệ để thành tựu giác ngộ.

Hãy sử dụng thời giờ xứng đáng,

Kiếp sống còn rất ngắn ai ơi.

Thực hành đạo pháp độ đời,

Cho quê hương được nguồn vui thanh bình.

(Đóa Sen Thiêng – Đệ Nhất Ni trưởng)

Rốt cùng, Tam Bảo là nơi chúng con quy ngưỡng, nương tựa làm kim chỉ nam chỉ đường dẫn lối, từ đó chúng con tự mình cải hóa tự thân, tự mình làm thước đo trải nghiệm, tự mình xác chứng việc tu tập để dần dần thoát khỏi ngũ trần dục lạc trần tục, ra khỏi phiền não của thế gian mà tiến đến sự an lạc hạnh phúc hoàn toàn.

 

                                                   Cần Thơ, ngày 15 tháng 5 năm 2024

                                                                      Tịnh Phụng