Phép tu chứng căn bản của Mật Tông là gì?

Mật Tông là một hướng đi gồm nhiều pháp môn chuyên tu giải thoát, với những phương tiện thiện xảo, có thể đưa hành giả đạt được những quả vị lớn hay nhỏ, chắc chắn thành tựu ngay trong hiện kiếp này.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phép tu chứng căn bản của Mật tông chủ yếu là tu trì tam mật gồm thân, ngữ, ý.

Tam mật hấp thu tất thảy sắc pháp, sự thể hiện hình sắc ra bên ngoài của vũ trụ vạn vật đều thuộc vào thân mật của Phật; hấp thu tất thảy thanh âm, tiếng suối chảy nước trôi, tiếng chim kêu thánh thót, tiếng côn trùng ngân vang đều là ngữ mật của Phật; hấp thu tất thảy tâm pháp.

Thiền định trong tâm, ngay toàn bộ được tâm niệm giác chiếu là ý mật của Phật, tam mật hấp thu toàn bộ nghiệp dụng của vạn pháp, thuộc vào “dụng đại” trong tam đại thế, tướng, dụng.

Chúng sinh trải qua quán đỉnh thượng sư, thông qua tu hành khổ hạnh, khiến tam nghiệp của bản thân là thân, ngữ, ý được thanh tịnh, rồi tiến tới đạt đến tương ứng với thân, ngữ, ý của Phật, tức là cảnh giới “Ta chính là Phật, Phật chính là ta”, cũng tức là thân mình trở thành Phật.

Đó chính là phương pháp thực tiễn cơ bản của Mật pháp, tất cả tu pháp của Mật tông đều lấy nền tảng từ đây.

Thế nào là mật ngữ, chú, tha lực, tự lực trong Mật Tông?

YT