Phước đức sẽ phòng hộ cho mình khỏi những bất hạnh ở hiện tại và mai sau

Mỗi người, nếu biết cách thương mình, thì không phải ngồi cầu trời khẩn Phật để có phước mà chính mình có thể tạo ra trong đời sống mỗi ngày từ thái độ sống, từ suy nghĩ, lời nói và việc làm.

401576836_656133693363528_2656630706254932991_n

Bất hạnh không phải do trên trời rơi xuống, cũng không phải do ai mang lại cho mình, chỉ vì vô minh không biết đường đi nẻo về, không biết rõ ràng nhân quả, nên từ nhiều đời ta đã không biết cách tạo phước bằng việc làm, tạo đức bằng tu tập, mà ngược lại chỉ tạo nghiệp xấu nên mới sinh ra trong môi trường không tốt, luôn gặp những điều bất toại nguyện xảy ra.

Ai biết sợ đau khổ, biết tầm quan trọng của phước báu trong việc hộ trì thân tâm mình, thì mỗi người nên tùy căn cơ của mình, phát nguyện làm những việc phước đức để phòng hộ cho mình tránh những bất hạnh ở hiện tại và về sau, để tiến hóa cao hơn trong đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Phước không chỉ đến từ sự biết bố thí cúng dường bằng vật chất mà còn đến từ sự phòng hộ thân, khẩu, ý tránh xa những bất thiện, biết cung kính và gần gũi những bậc chân nhân, trau dồi thân tâm để phát triển những thiện lành, biết sống chánh niệm và tỉnh giác trước những tác ý không lợi mình lợi người, bớt những lời thị phi vô nghĩa.v.v…

Mỗi người, nếu biết cách thương mình, thì không phải ngồi cầu trời khẩn Phật để có phước mà chính mình có thể tạo ra trong đời sống mỗi ngày từ thái độ sống, từ suy nghĩ, lời nói và việc làm. Đừng đợi khi bất hạnh xảy đến mới cầu xin Phật, Chúa hay tìm cách hóa giải thì muôn phần gian khó.

Sư cô Trúc Lan Nhã