Quay đầu

Đường xưa mây trắng vẫn bay/ Ngồi nơi sáng mát ngắm say dòng đời/ Nợ duyên xưa đã sạch rồi/ Khẽ khàng đứng dậy nghe hồi chuông ngân…

 

Ảnh tác giả cung cấp.

Ảnh tác giả cung cấp.

Thắng ngàn ma ác địch quân

Sao bằng tự thắng chuyển tâm chính mình?

Chiến công oanh liệt viên thành

Hồi đầu thị ngạn

Sắc hình hoá không

Đường về biết sẽ long đong

Chắp tay sám hối

Vững lòng bôn ba

Pháp châu

Kinh ngọc

Kệ ngà

Quay đầu thấy bến bờ là cố hương

Tim còn nhịp đập yêu thương

Niềm tin thúc gót theo đường trắng mây

An vui tri túc từng ngày

Nụ cười gửi gắm trả vay giang hồ

Nẻo về gai góc thành thơ

Lối xưa cay đắng nhạt mờ sau lưng

Bước ra ánh sáng tưng bừng

Lật trang sách mới

Rưng rưng nỗi niềm

Quay đầu

Tắm ánh Đạo thiêng

Từng ngày gột rửa

Thiện hiền sáng trong!

Mến thương tặng “Mr. Chuột”

Tâm Không Vĩnh Hữu