Quy y Tam bảo

Ba ngôi Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng là những biểu tượng cho con đường dẫn tới sự giác ngộ và giải thoát. Quy y Phật là trở về với Tánh Biết, quy y Pháp là giữ cho Bản Tâm tịch tịnh giữa những biến động, và quy y Tăng là sống với hạnh trong lành vô nhiễm giữa thế gian đầy đối lập.

 

Quy y Phật không phải chỉ là tôn thờ một hình ảnh bên ngoài, mà là trở về với Tánh Biết trong chính mình. Tánh Biết là sự nhận biết, là ánh sáng soi rọi mọi sự vật và hiện tượng xung quanh mà không bị lôi cuốn hay che lấp bởi chúng. Khi bạn thấy biết mọi sự vật, từ những hiện tượng tự nhiên đến những cảm xúc và suy nghĩ, mà vẫn giữ được Tánh Biết trong sáng, không bị vấy bẩn bởi những điều đó, đó là bạn đang quy y Phật. Đó là sự nhận biết chân thực, không bị đánh lừa bởi những ảo ảnh hay cảm xúc nhất thời.

Quy y Pháp là tìm về sự tĩnh lặng và rỗng lặng của Bản Tâm giữa những biến động không ngừng của cuộc sống. Mọi sự vật đều trải qua quá trình đến và đi, sinh và diệt. Giữa dòng chảy liên tục này, Bản Tâm của bạn vẫn tịch tịnh, không bị xao động bởi những thay đổi bên ngoài. Khi bạn giữ được sự bình an và tĩnh lặng nội tâm, bất kể những biến động xung quanh, bạn đang quy y Pháp. Đó là sự trở về với bản chất chân thật, không bị ảnh hưởng bởi những chuyển biến nhất thời của thế gian.

Quy y Tam Bảo, Bồ tát tìm về

442511766_785494097017645_3866990607949674634_n

Quy y Tăng là sống trong thế gian đầy thiện-ác, đúng-sai, tốt xấu, mà vẫn giữ được hạnh trong lành vô nhiễm. Thế gian luôn tồn tại những đối lập, những mâu thuẫn và những phán xét. Trong môi trường đó, giữ được tâm hồn trong sạch, không bị ảnh hưởng bởi những phán xét và đối lập, chính là sống với hạnh trong lành vô nhiễm. Điều này không có nghĩa là bạn bỏ qua tất cả những gì đang diễn ra, mà là bạn sống với một tâm hồn thanh tịnh, không bị lôi kéo vào những tranh chấp và mâu thuẫn. Sống như vậy, bạn đang quy y Tăng, trở về với cộng đồng của những người giữ gìn đạo đức và sự thanh tịnh trong tâm hồn.

Ba ngôi Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng – là những biểu tượng cho con đường dẫn tới sự giác ngộ và giải thoát. Quy y Phật là trở về với Tánh Biết, quy y Pháp là giữ cho Bản Tâm tịch tịnh giữa những biến động, và quy y Tăng là sống với hạnh trong lành vô nhiễm giữa thế gian đầy đối lập. Khi bạn thực hành và sống theo những nguyên lý này, bạn sẽ tìm thấy sự bình an và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống.

Hãy luôn nhớ rằng, quy y không phải là một hành động đơn lẻ hay chỉ mang tính hình thức. Đó là một hành trình nội tại, một quá trình liên tục khám phá và trở về với bản chất chân thật của mình. Bằng cách duy trì Tánh Biết chói sáng, giữ cho Bản Tâm tịch tịnh, và sống với hạnh trong lành vô nhiễm, bạn đang tiến bước trên con đường giác ngộ, đạt được sự an lạc và tự do trong tâm hồn.

 

Thầy Pháp Nhật