Quyết định trụ thế của Đức Phật đã mở ra một kỷ nguyên mới

Sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ-đề, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, thấu hiểu chân lý vũ trụ và quy luật của sự tồn tại. Trải qua 49 ngày thiền định sâu sắc, ngài đã vượt qua mọi ảo tưởng và đạt đến sự sáng suốt tuyệt đối.

 

Tuy nhiên, sau khi đạt được trạng thái giác ngộ, Đức Phật có ý định nhập Niết-bàn, vì ngài nhận thấy rằng giáo lý mà ngài chứng được là thậm thâm vi diệu, quá sâu xa và phức tạp đối với căn cơ của chúng sanh lúc bấy giờ. Ngài lo sợ rằng sự hiểu biết của mình quá cao siêu, chúng sanh với trí tuệ và sự giác ngộ còn thấp kém khó có thể hiểu và thực hành theo một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đức Phật nhận thức rõ ràng rằng con đường giải thoát mà ngài đã tìm ra đòi hỏi sự nỗ lực lớn lao và sự hiểu biết sâu sắc. Ngài lo ngại rằng những người không có đủ trí tuệ và lòng kiên nhẫn sẽ không thể theo đuổi và đạt được những gì ngài đã đạt được. Trong lòng tràn ngập nỗi niềm, Đức Phật suy tư về việc có nên truyền bá giáo lý này cho thế gian hay không, vì ngài không muốn làm mất đi giá trị của giáo pháp cao quý mà ngài vừa chứng ngộ.

Đức Phật con người vĩ đại

445197238_3695387517381647_4744553129437749205_n

Trong lúc Đức Phật đang do dự và cân nhắc, Brahma Sahampati, vị thiên vương của cõi trời, đã xuất hiện trước Đức Phật. Nhận thấy nỗi lòng của Đức Phật, Brahma với lòng kính trọng sâu sắc đã thỉnh cầu ngài trụ thế để thuyết pháp độ sanh. Brahma biết rằng mặc dù căn cơ của chúng sanh còn thấp kém, nhưng vẫn có những tâm hồn khát khao tìm kiếm chân lý, vẫn có những người với đủ duyên lành và tiềm năng giác ngộ nếu được dẫn dắt đúng đắn.

Brahma đã bày tỏ sự kính ngưỡng đối với Đức Phật và tha thiết mong ngài ở lại thế gian để truyền bá giáo lý, mang ánh sáng trí tuệ soi rọi cho chúng sanh thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ.

Với lòng từ bi vô hạn, Đức Phật đã lắng nghe lời thỉnh cầu của Brahma và nhận thấy rằng sự hiện diện của ngài và những lời giảng dạy của ngài có thể mang lại lợi ích lớn lao cho rất nhiều người. Ngài quyết định không nhập Niết-bàn ngay mà sẽ ở lại thế gian để truyền bá giáo pháp, giúp đỡ chúng sanh đạt đến sự giải thoát.

Quyết định này của Đức Phật không chỉ thể hiện lòng từ bi sâu sắc mà còn là một cống hiến vĩ đại cho nhân loại. Ngài đã dành suốt quãng đời còn lại để đi khắp nơi thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, truyền đạt những chân lý mà ngài đã chứng ngộ. Đức Phật đã mở ra con đường Bát Chánh Đạo, chỉ dẫn cách thức để con người sống một cuộc đời thanh tịnh, hướng đến sự giải thoát và Niết-bàn.

Từ sự kiện này, chúng ta thấy được lòng từ bi vô lượng của Đức Phật, sự quyết tâm của ngài trong việc giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi khổ đau, và tầm quan trọng của việc truyền bá giáo pháp. Quyết định trụ thế của Đức Phật đã mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mà ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi lan tỏa khắp nơi, mang lại niềm hy vọng và con đường giải thoát cho vô số chúng sanh.

Thầy Pháp Nhật