Sắc Xuân

Xuân mới nào ta cùng mới / Mắt từ, môi mỉm hiến dâng / Mỗi bước chân đi tỉnh thức / Cõi lòng nhẹ nhõm như không.

30

Sáng nay đón bình minh đến

Chao nghiêng én liệng lưng trời

Khóm hoa cười trong sắc nắng

Xuân về rộn rã khắp nơi.

 

Nhịp đời sáng lên chiều xuống

Thanh xuân bước qua tháng ngày

Vô thường nhuốm lên màu tóc

Lung linh trước nắng – Ô hay!

 

Cúi đầu niệm ơn trời đất

Núi, rừng, sông, biển bao la

Cái kiến, con sâu, ngọn cỏ

Vạn loài chung sống chan hoà.

 

Vầng nhật cho đời tươi sáng

Gương nga dịu mát đêm về

Bốn mùa xoay vần biến đổi

Tử sinh dứt nối đề huề.

 

Ngẫm đời cho lòng thêm rộng

Nhìn trời cho mắt thêm sâu

Sướng khổ tạo nên lẽ sống

Buồn vui cảnh giới muôn màu.

 

Mai nở nhờ đông băng giá

Quả thơm nhờ hạ oi nồng

Danh thơm nhờ sống nhân hậu

Tâm rèn ý luyện thành công.

 

Xuân mới nào ta cùng mới

Mắt từ, môi mỉm hiến dâng

Mỗi bước chân đi tỉnh thức

Cõi lòng nhẹ nhõm như không.

 

Nắng xuân cho lòng ấm áp

Gió xuân nhẹ áng mây trôi

Mưa xuân thắm nhuần vạn loại

Tâm xuân nhờ pháp dưỡng nuôi.

Trí Chơn