Sám cầu siêu cho thai nhi

Chúng con nguyện suốt đời còn lại / Việc thiện lành chẳng ngại hy sinh / Cầu cho uổng tử hương linh / Biết tu theo Phật siêu sinh cõi lành.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Kính lạy Đức Như Lai Từ Phụ

Đấng Cha lành tế độ muôn sinh

Cùng Chư Bồ Tát quang minh

Từ bi thương sót chúng sinh lỗi lầm

Xin Chư Phật âm thầm gia hộ

Cho chúng sinh tỏ ngộ Pháp màu

Thoát ra oan trái khổ sầu

Bến bờ an lạc cùng nhau hướng về

Vì muôn kiếp si mê khờ dại

Nên chúng con phạm phải lỗi lầm

Bỏ đi mầm sống thiện lành

Hôm nay tha thiết tâm thành ăn năn

Có khi vì uống nhầm thuốc lại

Khiến thai kỳ vật vã đớn đau

Có khi kẻ xấu nơi đâu

Cuồng dâm cưỡng hiếp tủi sầu chứa chan

Khi tai nạn lại càng đau xót

Phải cắt đi khúc ruột của mình

Đôi bờ ranh giới tử sinh

Chỉ vì cứu mẹ mà đành bỏ thai

Cũng có khi vượt ngoài khuôn phép

Vì buông lung gây nghiệp oán hờn

Yêu thương không biết giữ gìn

Là nhân bất thiện đau buồn về sau

Cũng có khi lo âu buồn bã

Vì không kế hoạch hóa gia đình

Kinh tế đang lúc khó khăn

Thôi đành nhắm mắt cắn răng làm liều

Cũng có khi bởi nhiều định kiến

Từ nghìn xưa truyền đến bây giờ

Trọng nam khinh nữ dại khờ

Nhẫn tâm chối bỏ thai nhi yếu mềm

Đời còn biết bao niềm oan trái

Những sinh linh khờ dại thai nhi

Chỉ vì nghiệp quả chi li

Mà không được sống đến khi làm người

Nay cúi xuống nghìn lời sám hối

Mong các em về với an vui

Không còn buồn trách xa xôi

Nương theo Phật Pháp để rồi tiến tu

Biết Kính Phật quy y Tam Bảo

Biết yêu thương cơm áo nhịn nhường

Tin nhân quả hiểu vô thường

Khiêm cung lễ độ noi gương Thánh hiền

Nơi làng xóm chẳng nên quấy phá

Cùng giữ gìn cây lá cỏ hoa

Chuông Chùa ngân buổi chiều xa

Xin về nương náu bên Cha tháng ngày

Chúng con nguyện từ đây gìn giữ

Dòng Pháp thiêng Phật đã tuyên dương

Để cho nhân loại mười phương

Tìm về nguồn cội yêu thương đại hồng

Chúng con nguyện một lòng tin kính

Đấng Cha lành thanh tịnh an nhiên

Cùng Chư Bồ Tát Thánh hiền

Bước theo Phật mãi về miền an vui

Chúng con nguyện chôn vùi ái dục

Để từng ngày thanh lọc thân tâm

Không vì chiều chuộng bản năng

Mà gây oan trái bủa giăng nhiều đời

Chúng con nguyện suốt đời còn lại

Việc thiện lành chẳng ngại hy sinh

Cầu cho uổng tử hương linh

Biết tu theo Phật siêu sinh cõi lành

Chúng con nguyện tu hành tinh tấn

Đem Pháp lành đến tận miền xa

Nghìn đời, nghìn kiếp theo Cha

Hướng về giác ngộ để mà bước đi

Xin tất cả sống vì đạo nghĩa

Cùng vượt qua cám dỗ cuộc đời

Nương theo Chánh Pháp tuyệt vời

Thoát ra đau khổ về nơi an lành.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT( 3 lần)

TTPQ.