Sắp tới ngày vía thần tài hãy nhớ ‘Thần tài không dạy bạn sát sinh’

Sách xưa có ghi: “Thông minh Chánh trực mới làm Thần”, Thần tài lại chính là “đệ nhất công Thần”, cho dù quý vị có đem bao nhiêu vàng bạc châu báu dâng cúng để cầu cạnh, nịnh hót để Ngài ban cho sự giàu sang phát tài thì Ngài cũng chỉ lắc đầu mà thôi, hà huống là thịt chúng sanh, cá lóc nướng. 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Thần tài không dạy bạn sát sanh cá lóc nướng để cúng tế cho ông. Bạn làm vậy chỉ tổn thọ cho chính mình, không thể nào không biết! Ông chỉ dạy cho bạn cách làm giàu mà ông làm gương: “Tài tụ phải tán, tán rồi lại tụ, tụ rồi lại tán” (Tiền tài phải lưu thông mới sống, như nước phải chảy mới không hư.) Nghĩa là khi có tiền, chúng ta nên bố thí, làm việc thiện (gọi là tán). Nhờ bố thí, làm việc thiện, chúng ta được phước thì khi làm ăn buôn bán sẽ có tiền lại (gọi là tụ). Lại thêm chuyện đổ xô đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài để mong cầu sự may mắn(hên), vậy trong tất cả những người đi mua vàng trong ngày đó, thử hỏi có mấy người thực sự được may mắn? Những người còn lại không được may mắn thì liệu rằng có đỗ lỗi cho Thần tài không? Quả thật là mê tín đến cùng cực.

“Con người hiện tại nhận giả chứ chẳng nhận thật, thích nghe lời gạt gẫm chứ chẳng chịu nghe lời khuyên lớn”, quả thật đúng như vậy, cứ nghe đâu có lợi là ào ạt bất chấp rồi tin theo, cớ sao không bình tâm mà suy xét cho tường tận ngọn nguồn của nhân quả? Cây không trồng mà muốn ăn trái, làm gì có đạo lý này? Muốn giàu sang thì phải bố thí, đây là nhân quả thực tế rõ ràng nhưng mấy ai chịu tin?

Ở đại lục, thời cổ dân gian thờ cúng thần tài Đào Chu Công. Đào Chu Công là Phạm Lãi. Ông là tài thần cũng có đạo lý. Ông là người tuyệt đối thông minh, giúp cho Câu Tiễn đánh bại Ngô vương Phù Sai, lấy lại đất nước. Ông là đệ nhất công thần, sống với Câu Tiễn nhiều năm, biết rõ cá tính của Câu Tiễn. Câu Tiễn là một vị vua có thể chịu chung hoạn nạn, nhưng không thể chung hưởng phú quý. Do đó, sau khi đã hồi phục lại đất nước ông bỏ quan, đổi tên đổi họ xưng là Đào Chu Công, làm ăn buôn bán. Vì ông thông minh nên qua vài năm ông đã trở nên giàu có. Có tiền rồi, ông cho hết, sau đó ông lại buôn bán nhỏ trở thành buôn bán lớn chỉ sau vài năm. 3 lần như thế. Thật là thông minh, phát tài mà không hưởng, cứu giúp những người nghèo trong xã hội, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Đó là mẫu mực của người buôn bán. Tôn ông làm thần tài cũng phải, người buôn bán nên noi theo ông.

Bởi vậy cho nên ý nghĩa chân thật của ngày vía Thần Tài chính là qua hình tượng của Ngài Thần Tài nhắc nhở cho chúng ta nên học theo Ngài, phải rộng tu bố thí cứu đời giúp người, bố thí sẽ được giàu sang, giàu sang thì phải bố thí, nhờ phước của bố thí nên lại càng giàu hơn, lại càng tiếp tục tu bố thí….!

Ngài là đệ nhất công thần thì đâu có lý nào lại nhận hối lộ, nịnh hót bằng thịt chúng sanh, cá lóc nướng…mà bạn cúng để giúp bạn giàu sang?Vậy mà có nhiều người không hiểu, lại thờ cúng Ngài theo kiểu mê tín làm cho vô số chúng sanh phải bỏ mạng oan uổng trong ngày vía của Ngài mà Ngài thì lại không hề muốn như vậy.

Thích Nhuận Hoá