Sống một ngày an vui

Ta muốn sống một ngày vui và tận hưởng từng khoảnh khắc đang trôi qua thì điều đầu tiên là ta phải sống trọn vẹn. Ta không thể trọn vẹn được nếu như ta không có mặt hoàn toàn cho thực tại đang là.

 

Ta muốn sống một ngày vui và tận hưởng từng khoảnh khắc đang trôi qua thì điều đầu tiên là ta phải sống trọn vẹn.

Ta không thể trọn vẹn được nếu như ta không có mặt hoàn toàn cho thực tại đang là. Ta không thể sống trọn vẹn được nếu như ta đang bị phân mảnh trong đời sống. Cụ thể nhất của sự phân mảnh là thân ở đây và tâm đang đi nơi này nơi kia.

Làm sao ta có thể trọn vẹn nếu như trong khi ta đang ăn ta không biết mình ăn, ta đang đi ta không biết mình đi, ta đang thở ta không biết mình thở… ta đang làm gì đó mà ta không biết mình đang làm gì.

Sống an vui ý nghĩa trong cuộc đời

12747234_776554835809912_6208248767088883325_o

Điều kiện căn bản nhất của sự trọn vẹn là thân ở đâu thì tâm ở đó, Thân tâm phải hợp nhất. Khi tâm có mặt hoàn toàn cho thân, khi tâm có mặt hoàn toàn cho giây phút đang là thì khoảnh khắc ấy ta có sự trọn vẹn.

Khi ta có sự trọn vẹn thì lập tức năng lực nhận biết xuất hiện, chính năng lực nhận biết này sẽ khiến cho đời sống ta ngày một trở nên sâu sắc dần lên.

Khi năng lực nhận biết mạnh mẽ đời sống ta tự động sẽ trở nên sâu sắc. Ta sẽ không còn bị cuống vào guồng máy vội vã, áp lực của đời sống hiện tại nữa. Ta sẽ biết tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc khi đi, đứng, nằm và ngồi.

Nhờ có trọn vẹn nhận biết mà cuộc sống của ta ngày một trở nên thảnh thơi hơn, và ta có thể thảnh thơi luôn ngay cả khi đang làm việc.

Ta không cần đợi xong việc mới thảnh thơi mà khi ta có sự trọn vẹn nhận biết trong công việc ta liền được thảnh thơi. Điều này không phải lý thuyết mà chính là sự trải nghiệm.

Sống một ngày vui thì mỗi ngày trôi qua là một ngày vui. Và như thế ta cũng sẽ có một đời vui.

Chỉ cần một ngày vuiNgày nào cũng hội vuiVà như thế ta cóMột đời thảnh thơi, vui

Pháp Nhật