Sống như thế nào mới đúng nghĩa là Phật tử?

Phật tử Hướng thiện hỏi: Con là Phật tử nên sống như thế nào mới xứng đáng?
01

Đáp:

Một là hiểu rõ và tin sâu “nhân quả”. Nhân nào quả nấy, nên không gây nhân xấu, không làm đều ác, chỉ tạo nhân lành, siêng làm việc tốt.

Hai là xác địch mục tiêu sống là cố gắng phát triển trí tuệ và đạo đức, lấy trí tuệ (kỹ năng, tri thức, học vấn..) và đạo đức làm sự nghiệp. Không xem tiền bạc, chức vụ, địa vị xã hội là sự nghiệp. Người có trí tuệ và đạo đức thì sự nghiệp ở đời không cầu mà được, dù được cũng không bám chấp.

Ba là hàng ngày cố gắng sửa mình, kiểm soát lời nói, hành động và suy nghĩ theo hướng thiện và tích cực, siêng năng phát triển sự nghiệp.

Bốn là lạc quan vui vẻ mà đối diện với cuộc sống hiện tại. Dù giàu sang cũng không kiêu ngạo, dù khó khăn nghèo khổ vẫn không bi quan, tự ti, mặc cảm. Tin chắc rằng, mình nỗ lực sống thiện, sẽ xây dựng được tương lai tốt đẹp.

Năm là dành thời gian thích hợp, ngồi thiền, niệm Phật, nghe quý thầy giảng, đọc kinh, học Phật để tăng thêm trí tuệ, nhẫn nại và từ bi.

Sống có giá trị, có ích cho bản thân và những người xung quanh. Nhất là mỗi ngày một tốt hơn về mọi phương diện.

Năm đức tính tốt đẹp nơi người Phật tử

TS.Thích Hạnh Tuệ