Sống thiền giúp ta khám phá chiều sâu vô tận của tánh biết

Tánh biết không gò ép vào khung kiến thức nào, nó không phụ thuộc vào quá khứ hay tương lai. Nó chỉ đơn thuần là hiện tại, là sự tồn tại không gắn kết với thời gian hay không gian.

 

Tánh biết tồn tại như một sự hiện diện vô hình, hoạt động mạnh mẽ không chỉ khi ta tỉnh táo và có ý thức mà còn ẩn mình trong lớp màn vô thức của tâm hồn. Những giây phút tỉnh sáng đầu tiên, khi tâm trí chưa bị mê mải vào bất kỳ ý niệm nào của bản ngã, là lúc tánh biết tỏa sáng rõ ràng nhất.

Ở thời điểm đó, không có sự can thiệp của lý trí hay cảm xúc cá nhân, tánh biết tỏ ra trong trạng thái tinh khiết, không bị những khái niệm hạn chế hay nhiễm ô.

Tuy nhiên, khi ý niệm của bản ngã bắt đầu nảy sinh, khái niệm của lý trí và cảm xúc riêng tư trở thành những vật cản, hạn chế tầm nhìn rộng lớn và trong trẻo của tánh biết.

Bạn sống thiền và rồi tình yêu vô điều kiện trong bạn sẽ nở hoa

01

Tâm trí dường như bị “xâm chiếm” bởi ý niệm cá nhân, tạo ra những ảo tưởng như “ta thấy”, “ta biết”. Thiền đề cập đến khái niệm “bản lai diện mục lúc chưa sinh” như một hướng dẫn, chỉ ra rằng tánh biết hiện hữu ngay từ khi chưa bị bản ngã che phủ. Điều này gợi mở một hành trình trực nhận, một quá trình nhìn nhận trực tiếp vào bản chất của tánh biết mà không cần đến bất kỳ kiến thức hay pháp môn phương tiện nào.

Như vậy, tánh biết tỏa sáng ngay thực tại của thân tâm. Qua việc quán sát và nhận thức ngay từ hiện tại, không bị ảnh hưởng bởi những kiến thức trước đó, ta có thể trực nhận được tánh biết và vọng thức một cách trực tiếp. Đây là chìa khóa mở cửa đưa ta đến sự hiểu biết vô thượng, bỏ qua mọi giới hạn của lý trí và cảm xúc cá nhân.

Trong những khoảnh khắc trọn vẹn nhận biết, ta có thể chứng kiến sự tồn tại của tánh biết, không bị nhòa lẫn bởi dòng suy nghĩ hay cảm xúc. Tánh biết không gò ép vào khung kiến thức nào, nó không phụ thuộc vào quá khứ hay tương lai. Nó chỉ đơn thuần là hiện tại, là sự tồn tại không gắn kết với thời gian hay không gian.

Trong những giây phút đó, ta có thể nhận biết được rằng tánh biết là nguồn năng lượng vô hình và tự do.Thiền đạo giúp ta nhận ra rằng, để trực nhận tánh biết, không cần phải đi qua lớp lớp kiến thức, không cần phải bị rối bời bởi những tư duy và cảm xúc của bản ngã. Tánh biết không phải là sản phẩm của ý thức hay kiến thức.

Đôi khi, ta cần kiên trì để trải qua các lớp màn che phủ của tâm trí và bản ngã. Quá trình trực nhận tánh biết không chỉ là một hành trình nơi ta nhìn vào sâu bên trong mình, mà còn là hành trình giải thoát khỏi những hạn chế và bước ra khỏi những định kiến của ý thức thông thường.

Sống thiền ta khám phá chiều sâu vô tận của tánh biết và khám phá ra rằng, trong sự trống trải bao la, ta có thể tìm thấy sự tự do và bình an mà không bị ràng buộc bởi những hạn chế của ý thức hay kiến thức. Ta bước ra khỏi mọi khuông sáo qui ước của thế gian và trở thành con người tự do tuyệt đối.

Pháp Nhật