Sống trong sự tương giao sẽ tìm được sự an lạc

Như vậy nếu chúng ta sống với sự tương giao, nhìn được mọi sự với sự tương giao thì sẽ tìm được sự an lạc ngay bây giờ.

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Con xin kính tri ân Sư Ông, hôm nay con lại xin Người chỉ dạy:
Có phải khi chúng ta nhìn được cuộc sống trong SỰ TƯƠNG GIAO thì không còn có ý kiến gì nữa, tất cả chúng sinh đều phải thọ nhận sự tương giao do chính mình tạo ra nên đừng tìm cách lý giải những sự bất hợp lý, chúng sinh đi mãi trong luân hồi vì luôn không chấp nhận sự tương giao của mình, luôn phản đối và tìm cách thu xếp theo ý mình (bản ngã dẫn dắt).
Con xin chân thành biết ơn.
Nay kính

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Phải. Đúng như vậy.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh