Sống và chết đang cùng nương nhau và cùng biểu hiện

Một người thật sự sống trọn vẹn nhận biết từng khoảnh khắc đang là, người ấy sẽ không sợ chết nữa. Nỗi sợ chết chỉ diễn ra, nỗi sợ chết chỉ có mặt khi ta chưa thật sự sống mà thôi.

Nhìn sâu vào cái chết ta sẽ nhận ra trong sống đang có chết.

Ta nhận ra ta đang sống và đồng thời ta cũng đang chết. Chết không phải là kết thúc. Chết là để cho sự sống biểu hiện, có mặt. Chết đã có đó ngay khoảnh khắc sống xuất hiện.

Như một đưa bé vừa sinh ra, ngay khoảnh khắc sinh ra đó nó đang chết. Sống chết đang thật sự diễn ra đồng thời. Sống và chết xưa nay chưa từng tách rời nhau. Trong sống đang có tiến trình chết, và trong chết cũng đang có tiến trình sống.

Như vậy nếu ta sống hết lòng và trọn vẹn trong từng khoảnh khắc thì thì cái chết cũng sẽ viên mãn và đẹp như chiếc là vàng cuối thu rơi nhẹ nhàng trong gió.

Cuộc đời thì vô thường, sự sống chỉ có mặt ngay trong giây phút hiện tại

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Một người thật sự sống trọn vẹn nhận biết từng khoảnh khắc đang là, người ấy sẽ không sợ chết nữa. Nỗi sợ chết chỉ diễn ra, nỗi sợ chết chỉ có mặt khi ta chưa thật sự sống mà thôi.

Sống chết như hơi thở, giây phút ta hít vào sự sống đang có mặt và giây phút ta thở ra cái chết đang xảy ra.

Ta không thể nào chỉ hít vào mà không thở ra. Và cũng chính khi hơi thở đi ra là cơ hội cho một hơi thở khác đi vào.

Sống và chết đang cùng nương nhau và cùng biểu hiện. Vì thế nếu ta biết sống ta sẽ biết chết. Sống hạnh phúc đến khi chết chắc chắn sẽ an vui.

Sống, chết đang nương nhau

Trong sự sống, có chết

Chết không phải là hết

Sống, chết thật nhiệm mầu

Khi sống, sống thật sâu

Sống sâu hơn sống lâu

Sống sâu không sợ hãi

Sống sâu thoát khổ sầu

Pháp Nhật