Sự khác nhau giữa Quán chiếu và Suy nghĩ

Dạ con chúc Sư Ông nhiều sức khoẻ ạ. Xin Sư Ông khai thị cho con. Quán chiếu và suy nghĩ khác nhau như thế nào, và khi nào thì hoài nghi xuất hiện? Con cám ơn Sư Ông nhiều ạ.

 

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Quán chiếu đúng gọi là chánh kiến. Suy nghĩ đúng gọi là chánh tư duy. Khác nhau nhưng hỗ trợ cho nhau.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh