Sự nguy hiểm của tà kiến

Người tà kiến không tin có luân hồi, kiếp trước, kiếp sau, cho rằng chết chôn xuống mồ là hết, cuộc đời chỉ có một kiếp này thôi, cho nên sống phải thực dụng, thực tế, hưởng thụ vì khi chết rồi thì không còn gì cả.

Chính quan điểm này đã tàn phá thế giới, xã hội, nhân loại này biết bao nhiêu năm tháng.

Nếu người chấp có, có trời đất, thánh thần, có tiên Phật, ma quỷ, địa ngục, có những cõi khổ đau thì họ còn biết sợ, nếu kiếp này sống ác, họ biết kiếp sau mình khổ. Như vậy vẫn hơn người chấp không.

Người chấp không, tức là không có gì cả, không trời, tiên, không Phật, Thánh, không quỷ, ma, không địa ngục, không luân hồi, kiếp trước kiếp sau, họ chỉ biết mỗi kiếp hiện tại thì người đó, việc ác nào cũng có thể làm được. Về luân thường đạo lý, họ cũng không coi trọng, cho rằng con cái cũng không cần hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng cũng không phải nghĩa tình, nuôi con đẻ cái cũng không cần chăm sóc, dạy dỗ con cái vì chết rồi cũng tan hoại thành đất. Sống kiếp này cứ hưởng thụ, làm sao cho thân này khoái lạc.

Đó là tư tưởng tà kiến, người làm việc ác thì họ không tin tội phước, thiện ác, kiếp trước kiếp sau nên không sợ. Đây gọi là: Vô hành kiến, vô nhân kiến.

Quan điểm tà kiến cho rằng, con cái cũng không cần chăm sóc vì chết rồi tan hoại thành đất (ảnh minh họa)
Quan điểm tà kiến cho rằng, con cái cũng không cần chăm sóc vì chết rồi tan hoại thành đất (ảnh minh họa)

Vô hữu kiến tệ hại hơn, hết sức nguy hiểm mà nhân loại chúng ta, rất nhiều người lạc vào tà kiến này. Ví dụ máy bay bây giờ thì khoảng độ 200 năm trước nếu chúng ta nói cho người này là tôi có nhìn thấy một thứ nặng mấy chục tấn bay trên trời thì họ sẽ phủ nhận ngay, không bao giờ họ tin. Họ rất thiển cận, cái gì họ không thấy, không chứng kiến thì phủ nhận luôn là cái đó không có. Những người mắc vô hữu kiến thì rất bảo thủ kiên cố, khó chuyển hóa và không ai dạy được họ.

Chúng ta thấy người tà kiến điên đảo vô cùng. Tà kiến rất nguy hiểm, vì hiểu biết sai, thấy sai nên hành động sai, vì vậy mà gây ra đau khổ cho mọi người, cho chính mình.