Sức mạnh của nghiệp và sự luân hồi tái sinh

Vì tái sinh là do chấp ngã, còn chấp ngã thì còn tái sinh, nhưng nếu hỏi chấp ngã ở đâu thì không ai thấy, chính vì không thấy nên không xóa được.

Chúng ta biết rằng nghiệp đã đẩy, đã cuốn chúng ta trôi lăn trong luân hồi vô tận. Bằng con mắt phàm phu, chúng ta không nhìn thấy được sức mạnh khủng khiếp của nghiệp, không thấy sự đáng sợ của luân hồi nhưng chừng nào ta chưa chứng ngộ thì dù ta tu thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn còn phải tiếp tục tái sinh.

Việc tái sinh có thật hay không?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tại sao như vậy? Vì tái sinh là do chấp ngã, còn chấp ngã thì còn tái sinh, nhưng nếu hỏi chấp ngã ở đâu thì không ai thấy, chính vì không thấy nên không xóa được.

Chấp ngã ẩn núp rất sâu, khắp mọi nơi, trong cả điều thiện cũng như điều ác, trong cả sự hưởng thụ cũng như sự khổ hạnh, trong cả tâm loạn động cũng như tâm đã an định.

Chính vì chấp ngã núp trong mọi ngóc ngách, nên chúng ta không biết đường nào để hóa giải,có lúc cứ tưởng đã vượt qua được chấp ngã nhưng không ngờ chấp ngã vẫn còn đó và tiếp tục đưa chúng ta vào luân hồi sinh tử.

Đó là lý do vì sao chúng ta đã tu tập rất nhiều, đã cố gắng làm rất nhiều điều thiện lành tốt đẹp, đã gây tạo rất nhiều công đức… nhưng rồi vẫn tái sinh.

TT. Thích Chân Quang