Ta đang sống chán đời hay yêu đời?

Chúng ta cùng nhìn kỹ lại xem là mình đang sống một cách chán đời hay lạc quan yêu đời?

 

Có lẽ ai ai cũng có giai đoạn, có lúc chán đời, cũng có lúc yêu đời. Lúc mình lạc quan yêu đời thì mình thấy cuộc sống đâu đâu cũng màu hồng, Khi mình bi quan chán đời, thì nhìn đâu, gặp ai cũng bực mình, thất vọng, chán nản. Nguyễn Du nhìn rõ đạo lý này: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Quan trọng chính là sự nhìn nhận của bản thân ta.

Lối sống tích cực lương thiện

0a0a2a3e72f8d1a688e9

– Hình như có nhiều người sống chán đời hơn người yêu đời, nhiều người không cảm nhận được sự ký diệu của cuộc sống tỉnh giác.

– Có khi nào, mình tĩnh tâm suy nghĩ một cách rõ ràng, Vì sao mình chán đời? Vì sao mình yêu đời?

Đa phần là do hoàn cảnh cuộc sống: Hoàn cảnh thuận lợi thì ta vui yêu đời; Nghịch cảnh, khó khăn ta chán nản bi quan. Ai cũng thấy như vậy là lẽ đương nhiên, có người còn đổ cho số phận như vậy.

-Thật ra chúng ta có khả năng thay đổi cách nhìn này. Chúng ta có thể thúc đẩy những suy nghĩ và hành động tích cực, nhằm dần dần chuyển hóa bớt những suy nghĩ chán nản, bi quan tiêu cực sang lạc quan, tích cực yêu đời.

– Quan trọng là làm sao ta thúc đẩy được ý chí mạnh mẽ, cảm xúc tích cực, suy nghĩ lạc quan yêu đời ngày càng mạnh mẽ hơn, đẩy lùi những suy nghĩ cảm xúc, suy nghĩ bi quan tiêu cực:

– Chúng ta phải xác định được mục tiêu và ý nghĩa hướng thiện của cuộc sống.

– Xác định rõ giá trị chân thật của cuộc sống

– Chúng ta sống là vì cái gì

– Cái gì thật sự cần thiết cho cuộc sống an vui hạnh phúc của ta

– Những thứ chúng ta đang theo đuổi tìm cầu, thì quán xét rõ,ta được rồi thì sao

– Ta đã sống tĩnh tâm, thật sự tiếp xúc với sự màu nhiệm của cuộc sống chưa?

– Hay là ta sống cả đời mà mơ hồ không biết ta sống là vì cái gì

– Có phải nâng cao trí tuệ và đạo đức là cần thiết nhất cho ta không. Chắc chắn rằng, trí tuệ và đạo đức của chúng ta ngày một nâng lên, thì ta sẽ yêu đời nhiều hơn chán đời, cuộc sống của ta ngày một tốt hơn về nhiều mặt. Những điều này, ta có thể tìm được lời giải đáp rõ ràng trong lời dạy của đức Phật.

TS.Thích Hạnh Tuệ