Tại sao con không tu khoá chăm sóc mẹ dài ngày?

Hỏi: Con đang muốn tham dự khoá tu dài ngày. Nhưng hiện tại con đang trông mẹ con đã 88 tuổi! Con mong Thầy cho con một lời khuyên để con có thể yên lòng, tâm bình an khi gửi mẹ con vô nhà dưỡng lão để tham dự khoá tu ạ! Dạ con cám ơn Thầy.

10450753_1503903443157354_363071242408134538_n

Đáp: 

Tại sao con không tu khoá chăm sóc mẹ dài ngày? Trong khi chăm sóc mẹ con có thể phát huy trí tuệ, nhẫn nại và từ bi hỷ xả trong chánh niệm tỉnh giác.

Đồng thời con có dịp đền đáp phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu trong khi con đi dự khoá tu dài ngày mẹ có mệnh hệ gì con sẽ ân hận suốt đời đó.

HT. Viên Minh