Tại sao lại có quá nhiều lễ nghi, giới luật trong đời sống xuất gia?

Có quá nhiều lễ nghi, giới luật không cần thiết, con cảm thấy như mình rời bỏ sợi dây ràng buộc ở ngoài thế gian để tiếp tục ràng buộc sợi dây khác. Mặc dù con biết trong chùa đôi lúc cũng cần như vậy để có nề nếp vì không phải ai cũng giống nhau. Con rất mong Sư ông khai thị giúp con.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Con nói cũng đúng, nghi lễ nhiều quá và chấp vào đó chính là giới cấm thủ. Những nghi lễ này hầu như không có trong thời đức Phật, chỉ sau này các hệ phái, tông môn đặt ra thôi.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh