Tại sao tu hành càng nhiều thì chướng ngại càng tăng?

Chướng ngại và thử thách nói chung là những chướng ngại trên bước đường tu tập và trong những sinh hoạt hằng ngày. Chúng có năng lực rất lớn trong việc cám dỗ và quấy rối hành giả.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp:

Bởi vì oan gia trái chủ của bạn quá nhiều. Bạn nợ mạng người ta vẫn còn chưa trả, nợ tiền người ta vẫn còn chưa trả, vì thế khi bạn tu, các oan gia trái chủ sẽ tìm đến gây chướng ngại cho bạn.

Họ sợ sau này bạn chạy mất rồi thì biết kiếm bạn ở đâu để đòi nợ, không đòi được tiền cũng chẳng đòi được mạng, người ta không trả thù được nữa, vì thế đều đến hết.

Làm thế nào để diệt trừ các chướng ngại?

Đem tất cả các công đức có được do tu hành để hồi hướng cho họ.

Tôi tu không phải vì bản thân tôi, mà chính là vì các oan gia trái chủ, họ đều rất vui vẻ khi biết được điều này. Họ không tu thì bạn tu thay họ, họ sẽ không còn gây chướng ngại cho bạn nữa.

Nếu bạn chỉ tu vì một mình mình, bạn muốn chạy trốn, muốn quỵt nợ, muốn trốn tránh, bọn họ quyết chẳng tha cho bạn, ma chướng chính là bằng cách này mà đến.

Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã kết oán với bao nhiêu chúng sinh rồi, chúng ta và họ có hiềm khích với nhau, nợ mạng phải trả mạng, nợ tiền phải trả tiền.

Chúng ta sống trong đời, nếu có ai đó lừa chúng ta, hại chúng ta, chúng ta đều vui vẻ, vì sao lại thế? Bởi vì nợ đã trả hết rồi. Kể cả là khi người đó không phải đến đòi nợ, mà là họ thật sự muốn lừa chúng ta, chúng ta cũng tùy theo họ, chẳng cần so đo, so đo thì sao có thể vượt qua tam giới.

Người khác nợ chúng ta, chúng ta đều không cần nữa; chúng ta nợ người khác thì phải trả cho xong, như thế bạn mới có thể đi được!

Chỉ còn lại một mảy may lưu luyến, bạn sẽ chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, thế thì phiền phức lắm.

Vì vậy, mọi thứ đều xả đi, mọi thứ đều buông xuống, bạn phải thực sự hiểu được “sinh ra không mang theo thứ gì, chết đi cũng chẳng mang thứ gì theo”.

Đến cơ thể của chính mình còn không giữ được, huống hồ những vật ngoài thân. Có cũng tốt, không có cũng tốt, có thì vui, không có cũng vui. Khi chẳng còn bận tâm vì những việc như thế, bạn sẽ có thể sống vô cùng tự tại.

Những chướng ngại khiến chúng ta mắc kẹt trong luân hồi

HT.Tịnh Không