Tâm đố kỵ sẽ chịu quả báo gì?

Trong cuộc sống, những người hay đố kỵ phải chịu nhiều quả báo.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong cuộc sống, những người có tâm đố kỵ phải chịu nhiều quả báo.

Nếu không có tài năng, luôn ganh tỵ với người, đời sau chúng ta sẽ không có tài năng.

Thấy ai thành công, chúng ta chỉ trích, bực bội thì đời sau thành công sẽ không đến, làm gì cũng thất bại. Những người làm việc hay thất bại thường do nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có nguyên nhân do đời trước có tâm đố kỵ nặng quá.

Ngoài ra, người có tâm đố kỵ còn chịu một quả báo nữa là bị thân quyến bỏ rơi. Vì chỉ trích cho người ta bỏ nhau, ghét nhau thì chúng ta sẽ chịu quả báo sống cô đơn, bị người thân ghét bỏ.

Và quả báo nặng hơn nữa là bị đọa ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

TT Thích Chân Quang