Tâm phan duyên là gì?

Con xin đảnh lễ Thầy! Dạ thưa Thầy, mỗi khi con có chuyện vui, thì tâm con luôn phấn khởi, còn khi có chuyện ngoài ý, thì tâm con luôn chống đối, mặc dù con ý thức được rằng đó là bản ngã nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Xin thầy cho con lời khuyên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Đó gọi là tâm phan duyên, tức buông lung, thất niệm nên không thấy “bản lai diện mục lúc chưa sinh”. Vì nếu có chánh niệm tỉnh giác trước khi tham sân sinh khởi thì nó sẽ không khởi hoặc khởi liền thấy ngay, chứ không phải khởi rồi ý thức mới hồi tưởng.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh