Tầm tứ trong thiền định nó khác tâm sở tầm không?

Xin thầy cho con hỏi: tầm tứ trong thiền định nó khác tâm sở tầm (vitakka), và Tầm trong chi pháp của Bát thánh đạo (chánh tư duy) là như thế nào ạ, con xin đảnh lễ thầy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Chánh tư duy thuộc tuệ phần. Tầm tứ thuộc định phần. Tuy nhiên, định trong sơ thiền hữu sắc mới cần tầm tứ, các định khác đều không cần tầm tứ.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh