Tán đàn Pháp hội Dược Sư “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an” tại Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi tán đàn tại Pháp hội Dược Sư

Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi tán đàn tại Pháp hội Dược Sư

Pháp hội Dược Sư “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10); sáng nay, mồng 8 tháng Giêng (29-1), đã diễn ra lễ tán đàn, hồi hướng sau 7 thời trì tụng kinh Dược Sư.

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1
Thời thứ 7 trì tụng kinh Dược Sư tại pháp hội trước lễ tán đàn

Sau khi cung thỉnh 7 vị đàn chủ quang lâm, hữu nhiễu đàn tràng 3 vòng trong khi đại chúng niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, duy-na xướng hiệu thất Phật, toàn thể đại chúng năm vóc sát đất chí thành đảnh lễ.

7 vị đàn chủ trong lễ tán đàn, gồm Hòa thượng Thích Lệ Trang, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Thượng tọa Thích Truyền Cường và Thượng tọa Thích Đạt Đức.

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2
Hòa thượng Thích Thích Lệ Trang đương vi đệ nhất đàn chủ

Sau khi các chủ đàn và đại chúng an tọa, toàn thể hội chúng hòa âm cử tán Phật Dược Sư, đồng thanh trì tụng kinh Dược Sư (bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Trí Quảng), trì tụng 49 biến Quán đảnh đà-la-ni, tụng sám pháp chúc nguyện.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung tuyên sớ chương bản Việt ngữ, cử hành nghi thức cúng ngọ truyền thống.

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3
Hòa thượng Thích Lệ Trang truyên sớ

Pháp hội Dược Sư “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” tại Việt Nam Quốc Tự khai đàn vào 8 giờ mồng 6 Tết Quý Mão, với sự chứng minh bạch Phật của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN; sự tham dự của chư vị giáo phẩm thành viên Ban Trị sự, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện, Tăng Ni các tự viện và Phật tử các đạo tràng.

Pháp hội tổ chức từ mồng 6 đến ngày 8 Tết Quý Mão (từ ngày 27 đến 29-1-2023), có 7 khóa trì tụng kinh Dược Sư với sự tham dự của chư Tăng Ni, Phật tử, người dân có tín ngưỡng đạo Phật; cùng với đó, trước mỗi thời kinh đều có các pháp thoại do chư vị giảng sư của TP.HCM chủ giảng.

Tán đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4
Lễ bạch Phật tại lễ tán đàn Pháp hội Dược Sư

Phật tử, người dân tham dự cầu nguyện được hướng dẫn cách áp dụng lời dạy của Đức Phật vào đời sống hàng ngày để có sự an lạc thực sự bên cạnh việc cầu nguyện.

Mỗi người cũng tự ghi tên bản thân cũng như gia đình vào các văn sớ do Ban Tổ chức phát. Trong mỗi khóa lễ, chư Tăng thuộc Ban Nghi lễ đều tuyên sớ và hướng dẫn hội chúng cầu nguyện, hồi hướng năng lượng an lành cho bản thân, gia đình, đất nước, thế giới, cầu cho tật bệnh tiêu trừ, mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Cũng trong buổi lễ sáng nay, chư vị chủ đàn và chư tôn đức đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã nhiễu đàn hồi hướng.

Tại lễ tán đàn, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tri ân Đức Pháp chủ, chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 Ban Trị sự quận huyện, Ban Từ thiện thiện – Xã hội Phật giáo TP.HCM, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa, cùng các đơn vị, cá nhân… đã phát tâm trợ duyên cho Ban Tổ chức thực hiện Pháp hội Dược Sư đầu xuân Quý Mão thành tựu viên mãn.

Hòa thượng cũng đã có lời khánh chúc đến Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN và chư Tăng Ni, Phật tử một mùa xuân thân tâm an lạc. Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa và tinh thần cốt lõi của pháp hội cũng như việc cầu nguyện là tam nghiệp trang nghiêm, thanh tịnh.

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng đã thông báo cho biết đàn tràng Dược Sư thất châu tại hội trường Việt Nam Quốc Tự sẽ được duy trì cho đến hết rằm tháng Giêng. Theo đó, sau lễ tán đàn, các thời khóa trì tụng kinh Dược Sư tiếp tục được duy trì vào lúc 17g45 chiều mỗi ngày. Phật tử và người dân có tín ngưỡng tùy nghi tham dự.