Tham ái và Khổ

Con nên trải nghiệm và cứ làm những điều con muốn như những người bình thường chưa biết gì đến một lúc nào đó sẽ tự biết tìm về phật pháp, hay những thôi thúc đó là những trở ngại mà mình phải dùng nghị lực và ý chí để vượt qua ạ?

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, cho con hỏi rằng con tự nhận mình đã hơi tham khi đã tìm đến cách thoát khổ khi chưa “dám” đối diện với cái khổ, bây giờ trong lòng con vẫn còn những thôi thúc ham muốn những thứ bên ngoài.

Vậy Con cảm ơn thầy ạ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Tuỳ trình độ của mỗi người. Có người trải nghiệm tham ái của mình và đau khổ nhưng vẫn chưa thể thoát ra. Có người trải nghiệm tham muốn rồi đau khổ mới thoát ra. Có người biết tham ái sẽ đưa đến đau khổ nên cố tránh, nhưng vẫn bị tham ái thôi thức. Có người nhận rõ tham ái sinh diệt thế nào, xuất phát từ đâu, nhờ chánh niệm tỉnh giác, nên thoát khỏi tham ái dễ dàng.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh