Thăm Hoa Nam thiền tự, nơi lưu giữ xá-lợi Lục tổ Huệ Năng

“Bồ-đề vốn không cây

Gương sáng cũng không đài

Xưa nay không một vật

Nào chỗ bám trần ai?”

       (Lục Tổ Huệ Năng)

Xá-lợi toàn thân của Lục tổ Huệ Năng

Xá-lợi toàn thân của Lục tổ Huệ Năng

Đại sư Huệ Năng sinh năm 638, viên tịch năm 713, là một vị Thiền sư vĩ đại trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa.

Sư kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, trở thành vị Tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc. Ngài là tấm gương sáng cho hàng đệ tử về ý chí tu hành, vượt qua mọi định kiến về học thức, bằng cấp, chướng ngại, khó khăn để cầu đạo quả Bồ Đề.

Đức Lục Tổ Huệ Năng được coi là người sáng lập Thiền Đốn Ngộ (Thiền Nam Tông) – với chủ trương đạt giác ngộ trực tiếp, nhanh chóng.

Lục Tổ Huệ Năng là tác giả của tác phẩm chữ Hán duy nhất được gọi là “Kinh”, một danh từ thường chỉ được dùng chỉ những lời nói, bài dạy của chính Phật Thích-ca, đó là Lục Tổ đại sư pháp bảo đàn kinh, một tác phẩm với ý nghĩa rất sâu xa về thiền.

Chùa Nam Hoa

Chùa Nam Hoa

Chánh điện Nam Hoa thiền tự

Chánh điện Nam Hoa thiền tự

Bảo tháp Nam Hoa thiền tự

Bảo tháp Nam Hoa thiền tự

Chùa Nam Hoa tọa lạc tại thị trấn Tào Khê (漕溪), huyện Khúc Giang (曲江), cách thành phố Thiều Quang (韶关市) 25km về phía Đông nam, thuộc tỉnh Quảng Đông. Nam Hoa thiền tự là một đạo tràng Phật giáo nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc, cũng là nơi phát nguyên của thiền phái Nam Tông – Tào Khê với sự hoằng dương của Lục tổ Huệ Năng.

“Lục Tổ thiền sư – cội nguồn Thiền tông Trung Hoa” – là tên hành trình chiêm bái các Phật tích của 6 vị Tổ sư Thiền tông Trung Hoa, kéo dài 10 ngày 9 đêm với lịch trình đến nhiều nơi ở Trung Quốc, dừng chân tại Quảng Châu”. Du khách sẽ được tham quan Nam Hoa thiền tự, Ngũ Tổ tự, núi Đan Hà, Liên Hoa sơn, Tứ Tổ tự, Tam Tổ tự, Linh Ẩn Phi Lai Phong, Đại Tháp Vương tự, Nhị Tổ tự… Được biết đây là chương trình độc quyền do Đại đức Thích Thiện Đức (Hoa Sen travel) tổ chức.

Quốc Việt