Thân khoẻ tâm an

Ảnh minh họa

Muốn thân khỏe phải siêng năng vận động

Đi đứng nằm ngồi cách sống giản đơn

Yêu thiên nhiên nên đi bộ nhiều hơn

Cần thiết nhất là uống ăn chừng mực

 

Muốn thân khỏe đừng làm gì quá sức

Nuôi dưỡng thân bằng thực vật sạch tươi

Rau quả âm dương tìm hiểu đừng lười

Giờ ngủ thức phải kiên trì quy định

 

Muốn thân khỏe giữ cho thân ít bịnh

Hợp vệ sinh ăn uống tính đàng hoàng

Mọi việc làm phải hiền thiện nhẹ nhàng

Sống giản dị với trời cao biển rộng

 

Muốn tâm khỏe tâm phải luôn bất động

Hiểu nghiệp duyên trong cõi mộng buồn phiền

Tự tại thong dong tâm trí an nhiên

Dùng chánh Pháp nuôi dưỡng tâm bình thản

 

Muốn tâm khỏe đừng để tâm chán nản

Có gì đâu phải ngao ngán trần gian?

Tất cả đều có nhân quả rõ ràng

Biết chấp nhận là tâm thường yên tịnh

 Muốn tâm khỏe thì xin đừng quá tính

Được mất hơn thua bình tỉnh nhận ra

Đời vô thường có gì mãi của ta

Chánh niệm tỉnh thức tâm an thân khỏe.

 

 Tác giả: Tường Vân