Thế nào là tâm hiền lành?

Để có được tâm hiền lành thì phải không còn tâm ác độc, hung dữ và nóng nảy. Mà muốn vậy thì chúng ta cần phải được thử thách, nếu ta sống trong nghịch cảnh mà vẫn không khó chịu, phản ứng lại hay có ý muốn hại người thì mới có thể thành tựu được tâm hiền lành.

Là trong tâm không có ác độc, hung dữ hay nóng nảy. Người có tâm ác là người mà khi quá tức giận thì họ liền khởi lên suy nghĩ “cầu cho người này ra đường bị xe đụng chết đi cho rồi”, hoặc ai mắng chửi mình thì liền nghĩ “ai cắt lưỡi nó giùm”. Cái tâm muốn người khác bị tổn hại là tâm rất ác độc. Còn người không ác độc thì dù người khác có làm tổn hại hay xúc phạm đến mình thì họ cũng không hề nghĩ ác cho người kia, tức là trong tâm không muốn hại ai.

Hung dữ là thái độ sẵn sàng gây tai họa cho người khác, nếu bị người nói nặng là lập tức mắng chửi lại dữ dội hơn, hoặc nếu có người gây sự thì xông vào đánh ngay không cần suy nghĩ.

Không dám tự cao, sống hiền lành như đất bụi, lòng thanh thản an vui

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nóng nảy là trạng thái hay bị mất bình tĩnh do bực bội, khó chịu gây nên và thường dẫn đến những phản ứng mạnh, ai làm mình không vừa ý có thể la hét ầm ĩ. Ví dụ, có người nói nặng thì có thể mình chưa nói lại nhưng trong lòng rất bực dọc, khó chịu.

Để có được tâm hiền lành thì phải không còn tâm ác độc, hung dữ và nóng nảy. Mà muốn vậy thì chúng ta cần phải được thử thách, nếu ta sống trong nghịch cảnh mà vẫn không khó chịu, phản ứng lại hay có ý muốn hại người thì mới có thể thành tựu được tâm hiền lành.

Ví như có người đến mắng chửi xúc phạm mình thì chúng ta phải nhìn xem trong tâm có còn muốn người ta bị tai nạn không, có còn ý ác trong đầu không, có chửi lại người ta không, có động tâm sân giận lên không… nếu không có cả ba điều đó thì chúng ta được gọi là hiền lành.

TT. Thích Chân Quang