Thế nào là thiền vô tưởng định?

Kính bạch Thầy cho con hỏi thiền vô tưởng định là phương pháp tu thiền gì vậy ạ? Mong Thầy từ bi giải thích cho con ạ! Con cám ơn Thầy!

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Vô tưởng định là trạng thái định rất cao trong tứ thiền hữu sắc định. Khi nhập định này hành giả hoàn toàn không còn biết gì nữa, chỉ còn sự sống của sắc thân cho đến khi xả định. Vẫn hành theo cách hành của thiền định hữu sắc.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh