Thiện ác trong đời bắt đầu từ lòng người

Nếu hôm nay, chưa chuẩn bị những điều cần thiết để lòng bình yên, chúng ta sẽ mang những điều bất như ý từ cuộc sống về, cất vào lòng, và tự làm ra cho mình rất nhiều những bất an.

“Không thích làm điều lành và thích làm điều lành, đó là nguyên nhân bắt đầu của mọi bất an và bình yên của kiếp người. Thiện và Ác trong nhân gian đều bắt đầu từ lòng người, kẻ bị cột chặt trong khổ đau và kẻ bình thản đi qua nhân gian với đôi chân thật nhẹ cũng bắt đầu từ chính những suy nghĩ trong lòng họ”.

Đi trên đường, nếu không có đích để đến, người ta dễ dàng dừng lại khi gặp khó khăn. Không có lý do để đi nữa, không có lý do để nỗ lực nữa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi đi qua cuộc sống, nếu không vì bình yên, cho hôm nay, cho ngày mai, chúng ta dễ dàng từ bỏ con đường Thiện, thôi không đi nữa, thôi không nỗ lực nữa. Cố làm một thứ mà chẳng biết mình cố gắng để làm gì, bao giờ cũng là điều quá khó khăn.

Nếu hôm nay, chưa chuẩn bị những điều cần thiết để lòng bình yên, chúng ta sẽ mang những điều bất như ý từ cuộc sống về, cất vào lòng, và tự làm ra cho mình rất nhiều những bất an.

Người đời vẫn thường thích làm lớn những bất an trong lòng mình. Rồi khổ.

Hãy chuẩn bị cho mình thật nhiều nụ cười, vì cuộc sống sẽ còn mang đến rất nhiều bất trắc.

Hãy chuẩn bị thật nhiều từ bi, vì cuộc sống sẽ còn mang đến cho chúng ta những ngày mà từ bi là thứ duy nhất mới có thể giúp chúng ta vượt qua.

Vô Thường