Thiền chính là trạng thái nghỉ ngơi không tâm trí

Ngay khoảnh khắc không tâm trí bạn sẽ nhận ra được sự thênh thang và rỗng rang của đầu óc, bạn sẽ được trải nghiệm sự hỷ lạc và bình an khi bạn ở trạng thái nghỉ ngơi không tâm trí.

Tâm trí là công cụ và người thiền nhân là người sử dụng công cụ tâm trí đó.

Nếu cần dùng tâm trí thì dùng và dùng xong thì buông nó xuống. Nhưng phần lớn trong chúng ta không coi tâm trí là công cụ, không có khả năng dẫn dắt điều khiển tâm trí mà ngược lại.

Đã từ rất lâu tâm trí dẫn dắt ta, điều khiển ta bắt ta phải chạy theo hết ý niệm này đến ý niệm khác. Tâm trí là chủ ta chứ không phải là ta đang làm chủ tâm trí.

Vì ta bị tâm trí làm chủ nên những điều tệ hại nhất đã xảy ra, những phiền não bất an đã xảy ra.

Thiền giúp chữa lành thân tâm

18893101_440397289674384_3885022931428002548_n

Bạn thử hình dùng một ngày nào đó con người không làm chủ được máy móc nữa và ngược lại máy móc trở nên làm chủ con người thì điều gì sẽ xảy ra?

Máy móc như là tâm trí. Chỉ có ta làm chủ tâm trí thì bình an và hạnh phúc mới tìm đến với ta.

Cách lấy lại quyền làm chủ tâm trí đơn giản nhất là quan sát nó. Khi bạn là người quan sát tâm trí, tâm trí tự nhiên có cơ hội nghỉ ngơi. Và bạn cảm thấy đầu óc bạn bỗng dưng nhẹ hơn rất nhiều rồi những khoảnh khắc không tâm trí sẽ xuất hiện.

Ngay khoảnh khắc không tâm trí bạn sẽ nhận ra được sự thênh thang và rỗng rang của đầu óc, bạn sẽ được trải nghiệm sự hỷ lạc và bình an khi bạn ở trạng thái nghỉ ngơi không tâm trí.

Và thiền chính là trạng thái nghỉ ngơi không tâm trí đó.

Pháp Nhật