Thiền là nơi tìm lại sự cân bằng và bình an bên trong mình

Thiền không phải là một cuộc đua, nơi ta phải cố gắng vượt qua bản thân hay đạt được điều gì đó. Thiền không phải là việc ép buộc tâm trí yên bình hay kiểm soát những suy nghĩ.

 

241274596_246474527483190_9122307382567488044_n

Thay vào đó, thiền là một trạng thái tự nhiên của sự tỉnh thức và sự chứng kiến.

Trong thiền, ta không can thiệp vào những gì đang diễn ra. Ta chỉ đơn giản là quan sát, chứng kiến, trọn vẹn nhận biết mọi thứ theo cách không đánh giá, không định hình, không gắn kết bản thân với bất kỳ điều gì. Chúng ta như là một người quan sát yên bình, chỉ trọn vẹn và nhận biết mà không phản ứng.

Khi thiền, không có mục tiêu cụ thể để đạt được. Không có sự áp đặt từ bên ngoài, không có áp lực hay kỳ vọng. Chỉ có sự hiện diện ở đây và bây giờ, trong bình yên và tự do của tâm trí.

Thiền là việc lưu nhuận trong dòng chảy của cuộc sống mà không cảm thấy cần phải thay đổi hoặc can thiệp vào nó. Là việc chấp nhận mọi thứ mà không kìm nén, không đánh giá hoặc phê phán. Là sự tự do của tâm hồn trong việc hiện hữu trong hiện tại, mà không bị ràng buộc bởi quá khứ hay lo lắng về tương lai.

Thiền là ốc đảo yên bình, nơi ta có thể tìm lại sự cân bằng và bình an bên trong mình. Đó là nơi ta trở nên tỉnh thức và nhận ra rằng, ở trong chính khoảnh khắc đang là, mọi thứ đều đủ đầy và đẹp đẽ.

Sống thiền không chỉ là việc ngồi im lặng trên bồ đoàn tọa cụ

Thầy Pháp Nhật