Thiền là sự nhận biết đơn thuần

Chính trong sự nhận biết đơn thuần này, chính trong sự nhận biết mà không thêm bớt bất kỳ điều gì vào đối tượng của sự nhận biết thì sự chuyển hoá lại xảy ra. Những năng lượng tắc nghẽn bên trong tâm trí bạn được giải phóng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thiền không phải là sự kiềm nén những ham muốn, hay đấu tranh với các vọng niệm.

Thiền chỉ đơn giản là sự nhận biết đơn thuần.

Nhưng chính trong sự nhận biết đơn thuần này, chính trong sự nhận biết mà không thêm bớt bất kỳ điều gì vào đối tượng của sự nhận biết thì sự chuyển hoá lại xảy ra.

Những năng lượng tắc nghẽn bên trong tâm trí bạn được giải phóng. Khi những những năng lượng trong tâm trí bạn được giải phóng, không còn bị kiềm hãm đè nén nữa thì bạn cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng để làm những việc hàng ngày.

Bạn sẽ sống đầy nhiệt huyết với từng việc nhỏ. Bạn sống với năng lượng đỉnh cao vì thế hiệu quả của bất kỳ việc gì bạn làm luôn là tối ưu.

Bạn không còn năng lượng tắc nghẽn trong tâm trí nữa nên những ham muốn cũng không thể lôi kéo bạn được, vì thế bạn trở nên điềm tĩnh trước mọi đối tượng đến đi khi bạn phải đối duyên xúc cảnh.

Bạn trở nên vững chãi hơn và thảnh thơi hơn.

Pháp Nhật