Thời gian tâm lý phá hỏng trật tự thời gian là gì?

Xin Sư Ông cho con một ví dụ về cái cách mà “thời gian tâm lý” phá hỏng “trật tự thời gian” ạ?

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông,
Trong sách Khai thị thực tại có đoạn: “Trật tự vận hành của Pháp là trình tự diễn tiến tự nhiên của thực tại đang là, nhưng khi chúng ta hối tiếc hoặc tiếc nuối cái đã qua, vọng cầu hoặc mơ mộng cái chưa đến là phá hỏng trật tự thời gian”. Theo con hiểu thì “trật tự thời gian” mà Sư Ông nhắc đến ở đây là xuân-hạ-thu-đông, sanh-lão-bệnh-tử, thiếu niên-trung niên-lão niên… theo lẽ tự nhiên. Ở nhiều chỗ khác Sư Ông có nhắc đến bản ngã tạo tác ra “thời gian tâm lý”, con hơi thấy mơ hồ về tương quan giữa “thời gian tâm lý” và “trật tự thời gian”.
Mong Sư Ông trụ thế dài lâu!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Thí dụ sáng-trưa-chiều-tối là trật tự vận hành của thời gian vật lý. Nhưng trông mải mà trời chưa sáng nên thấy thời gian chậm quá, hay mong sao lâu tối để về nhà cho kịp thì thấy thời gian nhanh quá.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh