Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thời gian: Mùng 8 đến 17 tháng 6 năm Giáp Thìn (13 – 22/7/2024).

Tập trung: Chiều mùng 7 tháng 6 âm lịch, bắt đầu lúc 14g00.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH LẦN 9 – DO HỆ PHÁI TỔ CHỨC (bấm vào đây để đăng ký tham dự)

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

BAN TỔ CHỨC

– Trưởng ban: HT. Giác Toàn

– Phó Trưởng ban: HT. Giác Pháp

– Phó Trưởng ban: HT. Minh Thành

– Trưởng ban Quản chúng: TT. Giác Hoàng

– Thư ký: ĐĐ. Minh Sơn

* Các chủ đề được học như sau:

1. Giáo lý cơ bản (Phật học phổ thông, quyển 1-4)

2. Luật nghi Khất sĩ

3. Trích giảng Chơn lý

4. Lịch sử Hệ phái và chư Đức Thầy

6. Các chủ đề cần thiết khác

BAN QUẢN CHÚNG (dự kiến)

Trưởng ban: TT. Giác Hoàng

Phó Trưởng ban: TT. Giác Phổ, TT. Minh Đạo, TT. Giác Nhường.

Thư ký: ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Giác Thống, NS. Hòa Liên.

Ủy viên:

Đặc trách Sinh hoạt (ăn mặc ở bệnh): ĐĐ. Minh Sơn, SC. Thu Liên, SC. Hoa Liên, SC. Hóa Liên.

Đặc trách Giám thiền: ĐĐ.  Minh Tuế, NS. Duyên Liên và SC. Phước Liên.

Đặc trách Giám học: ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Minh Đẳng, NS. Sanh Liên.

Đặc trách Điển lễ: ĐĐ. Minh Quý, ĐĐ. Giác Ảnh, SC. Hoa Liên.

Nay thông báo để các Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự  trực thuộc 6 Giáo đoàn Tăng tập trung về Pháp viện Minh Đăng Quang vào ngày giờ nêu trên để tham dự khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 8 này.

Đem theo: Sổ Bồi dưỡng đạo hạnh, CCCD, y, bát, ca, muỗng.

Sự cộng tu của đại chúng và sự hướng dẫn của chư Tôn đức giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ giúp hành giả thăng tiến rất nhiều trên bước đường vun bồi công đức và trang nghiêm tự thân, thắp sáng lý tưởng giải thoát và phụng sự nhân sinh.

Trân trọng,

TM. Ban Tổ chức

Tỳ-kheo Giác Hoàng

Dưới đây là một số hình ảnh khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8:

TK. Giác Hoàng