Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang Đắc đạo

 

THÔNG BÁO VỀ LỄ KHÁNH THÀNH

DI TÍCH TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG ĐẮC ĐẠO

Kính thưa đại chúng,

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Hội đủ duyên lành, được sự hoan hỷ của các cấp Giáo hội, sự giúp đỡ và cho phép của các cấp Chính quyền, cùng sự hiệp tâm đồng lực của Phật tử gần xa, Hệ phái Khất sĩ – Thành viên GHPGVN trọng thể tổ chức Lễ đặt đá phục dựng Di tích Đắc đạo của Tổ sư vào ngày 11/11/2020 (nhằm 26/9/Canh Tý) để bày tỏ tâm nguyện báo đáp ân đức Tổ Thầy, góp phần phụng sự Đạo pháp – Dân tộc.

Nay công trình đã tạm hoàn mãn và được sự đồng ý của Chính quyền các cấp và sự cho phép của Giáo hội, Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ sẽ long trọng tổ chức Lễ Khánh thành nhằm khánh tạ sự hộ niệm của 10 phương Tam bảo và cảm trọng công đức của thập phương hiến cúng, nhờ đó mà công trình Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo đến nay được thập phần viên mãn.

Ban tổ chức