Thư mời viết bài “Tập san Đuốc Sen” Số 31 – 32

Nhân mùa Vu Lan sắp đến và đặc biệt hướng đến Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày khánh đản Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Ban Biên soạn Tập san Đuốc Sen rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp bài nghiên cứu, các sáng tác, dịch thuật, đoản văn, tùy búy v.v… có giá trị để nội dung ấn phẩm ngày thêm hoàn thiện, phong phú, góp phần vào sự nghiệp gìn giữ và phát huy truyền thống Tổ Thầy, thắp sáng ngọn đèn Chơn Lý, chuyển tải nội dung Phật học, tốt đời đẹp đạo, lợi lạc nhân sinh.

Mọi sự phát tâm đóng góp bài viết, hình ảnh và ý kiến phản hồi… xin gửi đến địa chỉ:

  • Email: duocsenkhatsi@gmail.com;
  • Hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh;
  • Số điện thoại liên hệ Thư ký Tập san: TT. Giác Phổ (0903982545); TT. Minh Liên (0918493760); TT. Giác Nhường (0915821070); NS. Trí Liên (0708653497).

Thành kính niệm ân và kính chúc chư Tôn đức cùng quý Liệt vị thân tâm thường lạc, luôn gặp thắng duyên trong Phật pháp và thành tựu sở nguyện.

Trân trọng!

Ban TTTT Hệ phái