Thực hành hạnh nhẫn là căn nguyên của an bình và hạnh phúc

Một điều vô cùng quan trọng khác là chúng ta nên thực hành hạnh nhẫn nhục. Nếu bạn không thực hành hạnh nhẫn, mọi chấp thủ, sân giận và vô minh sẽ phá hủy sự an bình, hạnh phúc và mang lại vô số khổ đau cho cuộc sống của bạn.

 

Niết Bàn có nghĩa là an lạc và hạnh phúc.

Niết Bàn có nghĩa là an lạc và hạnh phúc.

Điều này ảnh hưởng xấu đến chính bạn, bạn bè, gia đình và tất cả chúng sinh. Thực hành nhẫn là nguồn gốc mang lại an bình, hạnh phúc cho cuộc sống của bạn và tất cả chúng sinh. Điều này đến từ chính những suy nghĩ tích cực của bạn. Để đạt được tâm an lạc, điều cần thiết là bạn nên trưởng dưỡng lòng từ bi và tình yêu thương và hướng những phẩm hạnh này tới tất cả chúng sinh. Lòng từ bi và tình yêu thương chân thật là tinh túy của tâm Bồ đề, là động cơ hành động cho tất cả chư Bồ Tát.

Tâm Bồ đề hay lòng từ bi là mong nguyện cho tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi biển khổ luân hồi và nhờ đó chứng ngộ Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là an lạc và hạnh phúc. Hành giả nên quán tưởng rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là cha mẹ mình trong kiếp trước. Nhờ đó, một cách tự nhiên hành giả sẽ phát khởi tâm tha thiết chân thành muốn giúp họ giải thoát khỏi biển luân hồi. Đây mới là lòng từ bi và tình yêu thương chân thật.

Hiện tại, tình yêu thương và lòng từ bi của chúng ta còn thiếu khuyết, vẫn bị hạn chế và có điều kiện. Chúng ta yêu thương, hay có lòng từ bi với ai đó bởi vì họ là người thân, bạn bè hay gia đình mình. Lòng từ bi và tình yêu thương như vậy về căn bản rất ích kỉ và không phải là lòng từ bi chân thật. Tình yêu thương và lòng từ mẫn chân thật phải hướng tới tất cả tất cả chúng sinh không trừ một ai, không chỉ là gia đình hay bạn bè mình mà thôi. Cũng giống như tình thương và lòng từ bi bao la của người mẹ dành cho những đứa con của mình luôn chan trải, ắp đầy, không phân biệt dù đứa con có tốt hay xấu.

Cũng như vậy, chúng ta phải thực hành lòng từ bi và tình yêu thương bình đẳng đối với kẻ thù cũng như đối với bạn mình. Chúng ta phải rèn luyện tâm của mình để trưởng dưỡng Bồ đề tâm theo cách này. Vì thế, mọi người phải thực hành hạnh nhẫn. Tôi thỉnh cầu tất cả các bạn hãy lưu tâm đến những lời giảng ngắn gọn và những lời khuyên cụ thể này và áp dụng chúng vào cuộc sống thường nhật cũng như trong sự tu tập thực hành hàng ngày của mình. Điều này vô cùng quan trọng!

Kyabje Zigar Choktrul Rinpoche