Thực hành pháp bữa tốt bữa không có tội lỗi gì không?

Trong việc thực hành Giáo pháp thái độ rất quan trọng. Chúng ta phải có thái độ đúng đắn trong mọi hoàn cảnh.
Ảnh minh họa của Pyxabay

Ảnh minh họa của Pyxabay

Ví dụ chúng ta thực hành có bữa tốt bữa không, đây là điều bình thường. Nó không tốt có thể hôm đó do ăn uống hay sinh hoạt sai dẫn đến kết quả cũng có. Và sự thực hành lúc này lúc khác cũng cho chúng ta thấy sự vô thường của các pháp. Điều chúng ta cần làm là ghi nhận sự thật đang diễn ra và có thái độ bình thản.

Hoặc giả chúng ta là người phụ thuộc vào điều kiện sống nhiều thì khi chúng ta đến một chỗ nào có khí hậu quá lạnh hoặc quá nóng thì chúng ta sẽ có thái độ ngay. Khí hậu chỉ trở thành chướng ngại khi có sự chống đối. Thời tiết quá nóng hay quá lạnh không phải là vấn đề – đó chỉ là vấn đề thích nghi của chúng ta đối với hoàn cảnh.

Việc tu hành cũng thế. Chúng ta không thể mong là việc thực hành của mình luôn luôn tốt. Chúng ta cần phải quán chiếu sâu hơn để thấy việc thực hành là luôn phải thích nghi.

Điều quan trọng là nhận thức của chúng ta. Nếu quan điểm của chúng ta sai lầm thì sự tiến triển tâm linh của chúng ta không thể đúng hướng. Khi chúng ta có các quan điểm sai lệch, chúng ta không thể thực hành có kết quả.

Dạ Khách (nhà sư)