Thực tập chánh niệm trên thân như thế nào?

Hỏi: Lúc thực tập chánh niệm trên thân như là lúc đi, đứng hay những hoạt động khác của thân, con thường hay niệm trong đầu, ví dụ như ‘bước, bước’, ‘nâng, nâng’ hay ‘ngồi, ngồi’. Mỗi lần con thử bỏ những niệm đó đi và chỉ cảm nhận thì vọng tưởng lại khởi lên và rất khó giữ chánh niệm.

Hỏi: Vấn đề ở đây là mỗi lần con thử bỏ những niệm đó đi và chỉ cảm nhận thì vọng tưởng lại khởi lên và rất khó giữ chánh niệm. Cho nên bây giờ con phải làm gì, tiếp tục niệm những cử động như con đang làm hay phát huy nhận biết thôi? Con xin chân thành cảm ơn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

– Cách niệm gọi tên đối tượng gọi là “danh tướng niệm”.

– Cách niệm chỉ nhận rõ đối tượng gọi là “thực tướng niệm”.

– Cách niệm chỉ cần tâm rõ biết không nắm giữ tướng chung tướng riêng của đối tượng gọi là “thực tánh niệm”.

Con cứ tuỳ khả năng thực hành 3 bước trên là được.