Thực tập quán niệm trước khi ăn

Hỏi: Tôi thấy quý thầy và một số Phật tử trước khi ăn cơm đều bưng chén cơm đưa lên ngang trán, miệng niệm thầm kinh gì trước khi ăn. Có thể cho tôi biết để thực hành theo không?

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Trước khi ăn, người xuất gia bưng bát cơm đưa lên ngang trán, quán tưởng năm điều:

Một, xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm.

Hai, nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường.

Ba, đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn là chủ yếu.

Bốn, chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu.

Năm, vì thành đạo nghiệp mà ứng thọ thực phẩm này.

(Tỳ ni nhật dụng thiết yếu, HT.Trí Quang dịch).

Nghi thức cúng quá đường

Quảng Tánh